Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Rơ Ô Cheo

11/08/2021 16:06 G8T+7

Rơ Ô Cheo zus shông 1952, minhx cxưx Gia Rai, nhoz jos Chư Jú, xar căn cưr cach mangx Ia Rsai, thuôx hênhx H2, xênhr Đăk Lăk (nhis nuôr zos xar Ia Rsai, hênhx Krông Pa, xênhr Gia Lai).

Anh hungx lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv-Thiêur tươngr Rơ Ô Cheo

Zơưv nzur pâuz cach mangx, môngl uô pangz du cich xar shông 1966. Ntâu jas, zơưv hlang hangr jôngr, uô qox txuôl xur mông ntơưv jêx jos trâu lưx lươngx bôx đôix tov hangr jôngr. Shông 1967, zơưv mênhx pêv môngl uô lưx lươngs tuz trok trôngx qơư, thuôx hênhx đôix H2 haz biên chêr trâu bôx phânx trinh sat. Txix shông 1967 môngl txus shông jaiv phongr, zơưv tưz ntâus yangx 100 chuôv. Uô kangz shông 1975, zơưv tror hlang môngl trâu chor shông hli ntêr môngl cxuô luz jêx jos, trôngz saz, hangr tuz ntar tuô chor phanv đôngx Fulro. Đrul thanhx tich hur ntu ntâus tsangv tir Mỹ haz chor chiênr công hur jas ntâus phanv đôngx Fulro, shông 1981, zơưv lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

1,196
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.