Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Rơ Ô Cheo

11/08/2021 16:06 G8T+7

Rơ Ô Cheo deh năm 1952, bu nong Jrai, ta bon Chư Jú, xă ntŭk kăch mạng Ia Rsai, tâm n'qual H2, n'gor Dak Lak (abaơ lah xă Ia Rsai, n'qual Krông Pa, n'gor Gia Lai).

Nô hăt janh Phung ka han tâm lơh Bu nuyh bon lan - Thiếu tướng Rơ Ô Cheo

Che ơm tĕng pah kan ma kăch mạng, lăp pah kan ta đội du kích xă năm 1966. Âk tâ, che găn bri, nkra ntung hăn mbơh nô nau tâm lơh ma bon lan n'hanh ma phung ka han tâm yôk. Năm 1967, che lăp pah kan bư ka han tâm n'gor, ta N'qual đội H2 n'hanh dơi bu jao nau pah kan trinh sát. Ntơm năm 1967 tât ta nar bri dak dơi tâm lơh sŏk neh ntu bu pit, che tâm lơh gĕh rlau 100 tâ. Jêh năm 1975, che lăp ta năm khay jong hăn tât ta ăp bon lan, yôk prêh, dak jru joi lơh phung Fulro. Yor gĕh n'hâm suan tâm lơh đah My n'hanh gĕh n'hâm suan tâm lơh đah phung Fulro, năm 1981, che dơi Bri dak kơp nau r'nê Nô hăt janh Phung ka han tâm lơh Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

1,210
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.