Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Quách Văn Rạng

06/05/2021 10:56 G5T+7

Anh hungx Quách Văn Rạng zus shông 1956, minhx cxưx Mênhx Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Thành Công, hênhx Thạch Thành, xênhr Thanh Hóa. Zơưv zos ar tsov hur ntâus tsangv por vêv Têz qơưs nhoz ntu tov ntêx hur ntâus tsangv đriv têz qơưs făngz Kâuv têz.

Anh hùng, liệt sĩ Quách Văn Rạng và một góc đường mang tên ông ở thành phố Lào Cai

Nuz 17/2/1979, nênhs fêv tuôx tsinhz têz qơưs muôx yêz tăng haz tuôv fov cxơưz ntâus Đônx biên phongx 125 haz thangx tsangv thix xar Lào Cai, Quách Văn Rạng caz njê, jungr camv tơư kra đơn vix ntâus tir hênhr yangx, ntâus tu ntâu jas tuôx ntơưv nênhs fêv, tuôr truôx đrênhk hâur qox nav đêx Nậm Thi. Hur 5 nuz mo ntâu đrăngx đrênhk ntâus tsangv, zơưv muôx công ntâu yangx haz nor kangz zus chia chơưv đôngx đôix. Mangl nênhs fêv ntêk, nênhs fêv ntâus hênhr yangx, zuôv cuôs tix lâul chox cêr lus kra kror qơư tangz sis zơưv tsi cangv kra. Nênhs fêv tưz tuô zơưv tangv siv ntơưv qơư. Ntơưv qơư tsir đreiv, lênhx đôngx đôix mangl moz puv hanhx đôngx saz tơưr ntơưv zơưv. Liex sir Quách Văn Rạng tưz lo khơưs puz Huân chương Cuân công hangx Pêz haz côngz bê saz hlo Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv. Zơưv luz bê lo hu trâu iz txux cêr nhoz hur plơưr phươngx Băc Cường, đrôngl Lào Cai.

Hồ Mai (t.h)

1,726
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.