Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Puih Thu

03/06/2021 11:04 G6T+7

Hâur shông 1963, Puih Thu, tsinhv hu uô Puih Banh (zus shông 1935), minhx xưx Gia Rai, kuz tsêr nhoz xar Ia Lớp, hênhx Chư Prông, xênhr Gia Lai tưz tinhx nguênx cxiv tsang pangz ju cich haz uô trung đôix trươngv chia ntâus nênhs fêv.

Anh hungx Puih Thu

Đrul vur khir tưx uô xưs li xuz nênhr, mur gâul, zơưv đrul pangz ju cich haz Pêx xinhv ntâus chuôv tuô ntâu tus nênhs fêv. Muôx iz tangr su shông 1963, Puih Thu tangz tov tâul cêr ntơưv jos Gran môngl trâu jos Tel Yố têk njiz hâur yangx nênhs fêv zang sâuv tâuz hâu. Tsuôl muôx trăngz fov sâuv têk, Puih Thu tưz tuô pôngz 1 luz hâur yangx. Thâuv nênhs fêv ntâus tuôx hur xar, đôngx chir muôz xuz nênhr plênhr yuôx lov tuô yênhx châuv tus nênhs fêv, uô trâu nênhs fêv pôngz trâu hur kror chuôz mur, nzaz ntơưv Pêx xinhv haz ju cich, uô trâu nênhs fêv tso tsês jas tuôx ntâus lơưr… Zơưv muôx têx mo tsi pư chia jur yêz tăng nênhs fêv los sis yêz cơ jơir sâuv nav cêr 14 haz mông ntâus chuôv Plei Me lus đruôl… Đul chor chiênr công ntơư, zơưv lo xair môngl côngv Đaix hôix Chiênr sir siz lưr făngz Kangz têz ntơưv Cuân khu V haz lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv shông 1965.

Hồ Mai (t.h)

697
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.