Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Pinăng Tắc n’hanh tâ tâm lơh đah dăk lŭ kăl e năm 1961

03/04/2020 09:53 G4T+7

Pinăng Tắc lah bu nuyh bu nong Raglai, deh năm 1902, ta thôn Suối Lỗ, xă Phước Thành, n’qual Bác Ái, n’gor Ninh Thuận. Che ngăch gĭt n’hanh tĕng pah kan kăch mạng năm 1945.

Rup mpơl nô hăt janh Pinăng Tắc

Chĕ ntĭm gai Bu nuyh bon lan Phước Thành lơh lĕ ăp mpôih ka han bu, mô klach rĭ aơ lĕ n’hâm suan tâm lơh, mât rong kan bộ n’hanh dơi bu nuyh bon lan Bác Ái lĕ nau rŏng đah păng. Ta năm 1961, che ndâk tâ tâm lơh dah dăk lŭ ta yôk Gia Túc, xă Phước Bình. Du đah lah yôk prêh, du đah lah nchop jru, che ân bư 17 mlâm dăk lŭ liên hoàn ta trong hăn jŏng tâm 500 met, tâm dâng trong hăn chôt mâng mplônh n’hanh har gĕh kăch khih. Ka haqn My hăn ksiêm dăch tât ntŭk dơm dăk, Pinăng Tắc lĕ đă ka han du kích ân lêh dăk, lŭ ka lơ yôk tŭp, khăn păng klach du nchuăt ka han he panh đah na, gĕh jôt mâng mplônh, tŭp ta dăk săn nĕ bư âk r’hiăng bu nuyh ka han bu khĭt. Tâ tâm lơh aơ jêng nau mpơl dŏng ndu ndơ kăl e tâm lơh bơh Bu nuyh bon lan. Dăk lŭ Pinăng Tắc lĕ jêng du ntil nau n’kôch ntơm kăl e tâm nau way tâm lơh đah phung pit bri dak bơh bu nong Raglai, jêng Nau têl dơi tâm lơh tâm su Kăch mạng Bri dak he.

Hồ Mai (t.h)

1,141
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.