Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Nguyễn Hồng Quảng

06/02/2020 09:49 G2T+7

Đôngx chir Nguyễn Hồng Quảng (zus shông 1942), minhx cxưx Mix Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Phú Long, hênhx Nho Quan, xênhr Ninh Bình, môngl uô tuz tros hli 4/1962.

Shênhv anh hungx Nguyễn Hồng Quảng

Thâuv môngl uô tuz tros, đôngx chir tsinhr uô lo tar jông hâux lưv lo zos; môngl côngv 330 chuôv tsangv tros, đrul đơn vis tuô pôngz ntâu hâur yangx ntơưv nênhs fêv. Hur nôngz nhôngl uô hâux lưv kangz ntux, cênhz đrul lưx lươngs vur trang cach mangs Los Tsuôs, đôngx chir uô jông tinh thânx jungr camv môngl tuô nênhs fêv, ntâus ntêx đênhr saz cưr tix ntâus tsangv haz muôx ntâu chiênr công hênhr yangx. Đôngx chir tưz pangz mangx cxiv tsang haz tuôr truôx côngz bê đơn vis Anh hungx tsuô Đais đôis mas lo cưr tix njênhl nhiav, seiz hluz. Đôngx chir lo khơưs Huân chương  Ntâus tsangv hangx 3, Huân chương Ntâus tsangv zaiv phongr hangx oz, 3 shông zênhx nzênhv zos  “Chiênr sir siz lưr”, “Chiênr sir cuêt thăngr”, lo côngz bê “Jungr sir Cuêt thăngr”, “Jungr sir tuô hâur yangx”... Hnuz 15/12/1970, thâuv tangz tov zos Đais đôis trươngv Đais đôis 48 cao xas, Tiêuv đoanx 44, Tsangv tros Têi Nguên, đôngx chir lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

1,537
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.