Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Nguyễn Hồng Quảng

06/02/2020 09:49 G2T+7

Wa Nguyễn Hồng Quảng (deh năm 1942), bu nong Mường, deh ta xă Phú Long, n’qual Nho Quan, n’gor Ninh Bình, lăp bư ka han kahy 4/1962.

Rup mpơl Nô hăt janh Nguyễn Hồng Quảng

Jêh lăp bư ka han, păng pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan bu jao; tâm lơh gĕh 330 tâ, ndrel ma mpôih ka han panh tŭp âk rdeh mpăr ka han bu. Ta ăp năm pah kan ma quốc tế, kan ndrel ma ka han kăch mạng Lào, păng mô klach rĭ hao dâk leo tâm lơh, nsrôih pah kan uĕh gơi oh nô bư ka han tĕng kơt tâm lơh n’hanh dơi lơh ăp ntŭk ka han bu. Păng suy kơl n’hâm suan ndâk njêng n’hanh mât mray uĕh nau kơp mpôih ka han Hăt janh ma Ðại đội, nĕ dơi oh nô iăt rŏng, tĕng kơt tâm nau kan. Păng dơi bri dak ân Grat Dơi tâm lơh tâl 3, Grat Dơi tâm lơh tâl bar, 3 năm lih li dơi kơp lah “Ka han gĕh nuih n’hâm nsrôih gơi tâm rlong”, “Ka han nsrôih tâm lơh ân dơi”, dơi kơp nau moh “Ka han mô klach rĭ aơ nsrôih tâm lơh ân dơi”, “Ka han panh tŭp rdeh mpăr”…. Lơ 15/12/1970, dôl bư kô ruanh Ðại đội 48 cao xạ, Tiểu đoàn 44, Ntŭk tâm lơh ta Tây Nguyên, wa dơi bri dak r’nê kơp lah Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

1,546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.