Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Mùa A Páo

26/06/2020 14:55 G6T+7

Đais tar, Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Mùa A Páo zus shông 1929 ntơưv thix trânr Sìn Hồ, hênhx Sìn Hồ, xênhr Lai Châu.

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Mùa A Páo

Kangz shông 1952, zơưv bangx tsuô fôngx zưl tsir tsi môngl cênhz pangz Pháp, nrar tsưr ziv môngl nrar njiz du cich haz môngl côngv pangz du cich Tả Ngảo. Zơưv tưz môngl côngv ntâus ntâu chuôv xưs li: chuôv ntâus Mao Sao Phìn, chuôv ntâus zaiv phongr jos Hể Hồ… Hli 1/1954 zơưv thor môngl uô tuz tros ntâus tsangv Điện Biên Phủ. Thâuv pêz Chinhr phuv cưv pangz bôs đôis tinhx nguêns pangz Lào ntâus tsangv tir Mỹ, zơưv Páo thor môngl. Zơưv muôx ntâu chiênr công lux xưs li: hu grul lo yangx 300 tuz tros fiv lus cênhz viv suôz kênhx Môngz, pangz chor nênhs zuôv cêr nux vur khir tror lus cênhz cach mangs, 48 tsêr pêx xinhv, yangx 300 lênhx nênhs truôx saz tror lus uô hnox, uô nênhx truôx sâuv têz qơưs Lào. Hnuz 1/1/1967, zơưv lo Tsuv tinhx Hồ Chí Minh cus bê khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv; lo lus thuv đô Hà Nội bor côngs tsuô Lâul.

Hồ Mai (t.h)

2,555
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.