Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lý Trung Phẩm

30/07/2020 14:56 G7T+7

Lý Trung Phẩm zul shông 1956, minhx cxưx Sán Chỉ, kuz tsêr nhoz xar Kiên Lao, hênhx Lục Ngạn, xênhr Bắc Giang, môngl uô tuz trok shông 1978.

Anh hungx Lý Trung Phẩm

Chuôv ntâus tsangv shông 1979, Lý Trung Phẩm đrul tiêuv đôis tuôr tsês iz kror qơư nhoz saz thuôx hênhx Đình Lập (Lạng Sơn). Tuz trok nênhs fêv chôngz, lo tuôv fov pangz ntâus hênhr yangx haz krêz ntâu jas nde tuôx ntâus. Mangl moz thơưx jas trâuk tsangl muôl lâux xik, lus nyangr ntâu, đôngx chir tsinhv cxangz nzir ntâus tsangv. Trâuk moz jas tiv 2, jas tiv 3, đôngx chir por lênhx tsi tsir txangr đhâu yangr tsangv trok, sir jul ntâus tsangv. Trăngz fov AK mangl fov trâuk poz, đôngx chir đha njok môngl ntơưv zus chor tuz trok tưz tuôk, khơưs trăngz fov trung liên chia tuô nênhs fêv. Tuô tangs muôl txưr, puv nênhs fêv tuôx jê, đôngx chir leiv fov tâuz tuô nênhs fêv. Ntu ntâus tsangv, Lý Trung Phẩm uô saz txak, jungr camv tol nênhs fêv tuôx jê, muôx têx jas tsuôl cêv đêz 15 m li tuô fov, leiv fov tâuz. Hur chuôv hnuôr, đôngx chir tuô lo 76 tus nênhs fêv, tuô trâuk moz ntâu tus. Thâuv tangs muôl txưr haz fov tâuz, đôngx chir tsinhv nrar tsưr ziv chox đôngx chir mangl moz, đôngx đôis lus txus qơư an toanx...

Hồ Mai (t.h)

2,173
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.