Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lỷ A Coỏng

19/08/2021 11:01 G8T+7

Lỷ A Coỏng (1923 - 1999), tsinhv hu Lý Vĩnh Phớc, zos nênhs Chu, kuz qơư nhoz xar Thanh Y, hênhx Đầm Hà, xênhr Quảng Ninh. Zơưv môngl hoax đôngx ju cich ntơưv chor xar tox saz Nà Pá haz Thanh Y.

Shênhv đuôz Anh hungx Lý A Coỏng hur ntơưr “Anh hungx ntu Hồ Chí Minh”

Shông 1955, zơưv lo cêt nax Đảng Cộng sản Việt Nam. Txix 1955 – 1961, zơưv zos chinhr trix viên xar đôix, thơưx xar đôix chox kra lưx lươngs jân cuân ju cich. Zos canr bôx saz tuôz, jungr camv haz muôx côngz bê, Lỷ A Coỏng tsov cưv lưx ươngs, sir jul ntâus tir chor nênhs fêv, tuô chor nênhs fêv uô thơưx tơưr, tror uô muôx luz nênhx tax tul trâu Pêx xinhv. Nto bê xưs li tangr tir, tuô nênhs fêv, nênhs gơưl xair xưs li Chín  Sồi Tắc , Chíu Sồi Thống, Vòng Ốn, Trình Coóng Phí... Hur iz jas châuv lơưr Chíu Sồi Thống – lênhx nênhs fiv nto bê ntơưv “Thangx angr Zir tưx cangr” tưz muôz los six ntâu cuz chia zuôr nxuô Lỷ A Coỏng. Tangz sis, zơưv tsinhr tinhv môngl cênhz Đảng haz iz saz iz njưl cênhz Pêx xinhv. Thâuv ntơư zơưv muôx iz lu lus has lo ntâu lênhx ndu njôngr txês zos: “Cuz zuôr tsi lo saz nênhs Chu trơưs Đảng”. Shông 1967, Lỷ A Coỏng lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv. 

Hồ Mai (t.h)

1,330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.