Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Vừ A Dính

04/03/2021 10:15 G3T+7

Vừ A Dính minhx cxưx Môngz, jos Đề Chia, xar Pú Nhung, hênhx Tuần Giáo, xênhr Lai Châu (nhis nuôr zos xênhr Điện Biên). Vừ A Dính zus haz hluz hur iz luz tsêr Môngz muôx truênx thôngr nhiav têz qơưs haz cach mangx.

Shênhv đuôz tix lâul Vừ A Dính

Lo nav txir kruôz kra, Vừ A Dính tưz nzur pâuz cach mangx haz nzuz nênhs fêv. Muôx 13 shông, tix lâul tưz thor môngl xang xur mông, lo zos hâux lưv zur, xang xur mông, xang lương thưx. Dính caz njê, saz tơưr haz đrơưv đrôngl, zangv hâux lưv tưs tưz uô lo tar jông. Shông 1949, hur ia chuôv ntâu lơưr, nênhs fêv Pháp tưz ntêk lo Dính thâuv tangz tov môngl uô hâux lưv. Nênhs fêv nul haz ntâus Dính đrăngx đrênhk 3 nuz. Tangz sis Dính tsi krêz kra nênhs fêv. Pâuz zus tsi đhâu, Dính tưz tsi kra mas tsinhv đăngs nênhs fêv, uô txux lênhk kra qơư muôx cơ cuan ntâus tsangv, cuôs nênhs fêv cưr môngl siz ndil yênhx nuz tov hangr jôngr. Thâuv pâuz mangl đăngs, nênhs fêv tưz muôz Dính tuô txâus nyei yangx. Nuz 15/6/1949, Vừ A Dính tưz anh jungr tuôs tov hâur pâuk txir đuôx lâul nhoz Khe Trúc jê đônx Bản Chăn, thâuv tsi tâu pur 15 shông. Lênhx nênhs tuôs anh hunhxx bât khuât ntơưv Vừ A Dính tưz môngl trâu ntâuz ntơưr lus đruôl. Tix lâul luz bê lo hu trâu Pênhr hocx bôngv shuv xinhz, sinh viên cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Việt Nam...

Hồ Mai (t.h)

1,340
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.