Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lò Văn Hắc

29/04/2020 15:18 G4T+7

Anh hungx Lò Văn Hắc (Lộc Tài) zus shông 1905, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Mường Chanh, hênhx Mai Sơn, xênhr Sơn La. Thâuv nzur, Lò Văn Hắc tưz môngl côngv Hôis Thanh niên chơưv têz qơưs, đrul Pêx xinhv tsinhz chinhr quênx shông 1945.

Tsôngv box Nzuôr xênhr Sơn La cuz saz uô hnox uô hâuk hur ntu têz qơưs tax tul

Uô kangz Cach mangs hli Ziv, Lò Văn Hắc lo tsang uô tiêuv đôis trươngv trinh sat. Shông 1948, tiêuv đôis đôngx chir bo vây nênhs fêv, tuô haz thu lo ntâu trăngz fov ntơưv nênhs fêv thâuv đơn vis môngl ntâus Vạn Yên, Suối Đúc, Mường Lò, Chợ Suông... Txus hli 4/1948, Trung ương cuêt tinhv cxiv tsang đôis Trung Dũng, hâux lưv cê ntâus tsangv, cê tsov cưv lưx lươngs. Nênhs fêv nyei cxuô jas has txus bê pangz Trung Dũng, hur ntơư muôx tiêuv đôis trươngv trinh sat  Lò Văn Hắc. Shông 1949, Trung Dũng pangz ntâus đônx Pom Lạy. Chuôv hnuôr hênhr yangx. Nênhs fêv zôngv tuôv fov tuô tangr pêz, tiêuv đôis Lò Văn Hắc cênhz đrul tiêuv đôis Hà Văn Ắng phaiz uô 2 pangz gangl môngl ti tuô nênhs fêv.  Lò Văn Hắc xung phong tuô tuôv fov ntơưv nênhs fêv chia pêz môngl ntâus. Đôngx chir tuôs hur suôz hu đha môngl tuô nênhs fêv, zaiv phongr Chiềng Lương. Hnuz 11/6/1999, Lò Văn Hắc lo Têz qơưs khơưs công bê Anh hungx lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv

Hồ Mai (t.h)

1,266
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.