Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lò Văn Bường

14/05/2020 10:38 G5T+7

Lò Văn Bường, zus shông 1924, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Thanh Cao, hênhx Thường Xuân, xênhr Thanh Hóa, môngl uô tuz tros hli 8 shông 1948.

Anh hungx Lò Văn Bường (sangz xik) tangz tov has lus đruôl mangl 20 tus nênhs fêv châuv tuô

Thâuv lo yangx côngz bê Anh hungx, zơưv zos Trung đôis phor Bôs binh thuôx Đoanx 335, bôs đôis tinhx nguêns. 5 shông ntâus tsangv haz hoax đôngs ntơưv făngz hnuz pôngz têz qơưs Lào, zơưv Lò Văn Bường tsinhr sir jul, hi sinh ntơưv nênhs tuz tros cach mangs. Đax điêmv uô hâux lưv ntơưv zơưv zos tsi has ntâu hoax đôngs cxiv tsang cơ sơv shông hnuôr đhâu đuô shông nhoz thangx tsangv tov kangz nênhs fêv cưs pêz tsi tâu muôx cơ sơv, los sis cơ sơv kror nhis mangl pôngz tơưk. Đrul ntâu phiv liv, nênhs fêv khungv bôr, yeiz plăngz hno, moz siz txuôl nta tangz sis zơưv tưz đrul cưr tix saz ntêr nrar pêx xinhv, nhoz cênhz pêx xinhv, sir jul cxiv tsang haz cungv côr cơ sơv cach mangs. Zơưv đrul chor đôngx chir tưz cxiv tsang lo cơ sơv ntơưv 28 jêx jos, cxiv tsang lo 70 pangz ju cich, kra lo ntâu canr bôs uô nongx côt nhoz trôngx qơư; tsov cưv chox kra Pêx xinhv oz jas ntâus tơưk âm mưu “lơưr pêx xinhv” ntơưv nênhs fêv.

Hồ Mai (t.h)

1,848
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.