Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx La Văn Tiến

06/08/2020 11:08 G8T+7

La Văn Tiến zus shông 1953, minhx cxưx Langl, kuz tsêr nhoz xar Chiến Thắng, hênhx Chi Lăng, xênhr Lạng Sơn, môngl uô tuz trok shông 1972.

Chi Lăng hnuz hnuôr-kuz tsêr Anh hungx La Văn Tiến

Hur jas ntâus tsangv Đriv făngz kâuv têz hli 2 shông 1979, La Văn Tiến uô jông tinh thânx ntâus tsangv, njê, muôx ntâu chiênr công hênhr yangx. Tiv zix, hnuz 17/2/1979, nênhs fêv tso iz pangz tuz trok ntâu muôx tuôv fov tuô ntâu yangx tuôx trâu kror qơư saz 421 (Pò Tầm, Chi Ma, Lộc Bình), đơn vix La Văn Tiến ntâus tir hênhr yangx, ntâus jas hnuôr truô jas uz ntơưv nênhs fêv. Uô kangz iz tênhz ntâu six hơưv đrul nênhs fêv siz ntâus, trung đôis ntơưv đôngx chir muôx iz cxa tuôs haz mangl moz chox lus trâu tov kangz. La Văn Tiến haz 2 đôngx chir nhoz ntâus tir tsangv, cơ đôngs đrul ntâu tsưr ziv nghi binh uô trâu nênhs fêv xangr nxei pêz tuz trok tsinhv yuôr chôngz tsi cangr tuôx ntâus. Chuôv ntơư đôngx chir tưz tuô lo yangx 100 tus nênhs fêv, por vêv lo 2 lênhx tuz trok mangl moz. Mo 27/2/1979, thâuv tangs muôl txưr, đôngx chir tsir đhâu yangr tsangv trok, môngl cênhz đais đôis 4 ntâus tsangv nzir. Sir jul ntâus tsangv ntơưv La Văn Tiến tưz đênhr saz, côv vur tangs nro đơn vix cơưv cênhz.

Hồ Mai (t.h)

2,127
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.