Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Ksor Ôi

24/09/2020 16:33 G9T+7

Ksor Ôi (Ama Thế) zus shông 1946 hur iz chuôz zis pluôs nhoz jos Ji, xar Krông Năng, hênhx Krông pa, xênhr Gia Lai.

Anh hungx Ksor Ôi (sangz lâux) đrul canr bôx Công an Gia Lai ntơưv Hôix nghis Chiênr sir thi đuô tangs têz qơưs shông 1995

Tsi muôx txir thâuv zâu, Ksor Ôi lo nav tu zus hluz. Hli 3/1963, Ksor Ôi thor môngl uô lưx lươngs Zaiv phongr tuz trok thuôx đơn vix Hênhx đôis H2. Viv pâuz mênhx trôngx qơư, chor chuôv ntâus ntơưv lưx lươngs cưs tix lâux chox cêr tsinhr ntâus zênhx. Shông 1965, Ksor Ôi lo xair môngl uô lưx lươngs Trinh sat An ninh vur trang A3 muôx 4 lênhx: Ksor Ôi, Ksor Mal, Ksor Mrial haz Kpah Tít. Zơưv caz njê haz txơưx ntâus tsangv iz zangv li môngl uô lax, uô têz. Thâuv zơưv hlôngr uô tuz trok trôngx qơư chia môngl thangx tsangv nênhs fêv cangr, têx thâuv môngl hlo trâu hur plơưr qơư nhoz ntơưv nênhs fêv ntâus; têx thâuv trâu xang ntơưr chia nxuô nênhs fêv tuôx trâu qơư jur ntâus... Txix shông 1963-1972, Ksor Ôi tưz ntâus yangx 100 chuôv, tuô yangx 200 tus nênhs tinhx bor, biêtx cich, nguis cuân, nguêns cuênx, txinhz lo 61 trangz fov, yênhx cxênhz luz muôl txưr haz ntâu chuôz zênhx tuz trok. Đrul chiênr công vangv vol ntơư, shông 1995 zơưv lo Têz qơưs khơưs côngz bê “Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv”.

Hồ Mai (t.h)

1,112
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.