Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Ksor Ôi

24/09/2020 16:33 G9T+7

Ksor Ôi (Mbő Thế) deh năm 1946 ta du r’năk tâm bon Ji, xă Krông Năng, n’qual Krông Pa, n’gor Gia Lai.

Nô hăt janh Ksor Ôi (bơh chiau ti) ndrel ma kan bộ Kông an Gia Lai ta tâ Rbŭn Ka han tâm rlong pah kan bri dak năm 1995

Mbő lĕ khĭt ntơm kon se, Ksor Ôi têh tâm nau rŏng, nau ntĭm bơh me păng. Khay 3.1963, Ksor Ôi dăn bư phung ka han hăn Tâm lơh bơh mpôih N’qual đội H2. Yor gĭt trong hăn, ăp tâ tâm lơh yor păng leo trong way gĕh nau dơi. Năm 1965, Ksor Ôi r’gâl nau kan bư phung Trinh sát Ka han gĕh phao tâm lơh. Jêh rĭ, che dơi bu jao nau kan bư Kô ruanh Ðội Trinh sát Ka han gĕh phao A3 gĕh 4 nuyh: Ksor Ôi, Ksor Mal, Ksor Mrial n’hanh Kpah Tít. Che dŭt nau blau n’hanh gĕh nau gĭt tâm nau mĭn pah kan, blau lơh âk ka han bu, gĕh nau mơng tâm ban hăn luh tâm mir, pah kan bư mir jan ba. Ta mông che mbruh bư ka han tâm bon lan gơi lăp klŭp sam bŭt n’hưch ka han bu tât gơi… Ntơm năm 1963 – 1972, Ksor Ôi lĕ tâm lơh gĕh 100 tâ, pănh khĭt 200 bu nuyh tình báo, biệt kích, ka han ngụy, gĕh sŏk 61 mlâm phao, âk r’băn grăp phao n’hanh âk drăp ndơ dŏng tâm lơh tâm su. Ðah nau blau tâm lơh nĕ, năm 1995 che dơi Bri dak r’nê kơp nau moh “Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh bơh Bu nuyh bon lan”.

Hồ Mai (t.h)

1,121
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.