Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx K’Kíu - lênhx nhuôs ưu tur ntơưv minhx cxưx K’Ho

07/07/2021 15:21 G7T+7

K’Kíu zus shông 1907, ntơưv jos Kòn Tẻ Srê, xar Lộc Thành, hênhx Bảo Lâm, xênhr Lâm Đồng. Thâuv muôx 15 shông, K’Kíu mangl nênhs fêv Pháp ntêl môngl uô krêr. 17 shông, K’Kíu kruôz hu chor fôngx zưl nênhs K’Ho, nênhs Mạ tir tangr ntêl môngl uô krêr, ntêl uô tuz trok, tsi côngv saz cênhz Pháp.

Trôngz B’Lao (trôngz Bảo Lộc, Lâm Đồng)-qơư K’Kíu ntâus tir Pháp

Hur 2 shông 1944 haz 1945, K’Kíu lo canr bôx cach mangx, kra, trâu saz môngl cênhz haz pangz Việt Minh. Hli 8/1945, K’Kíu môngl zaiv phongr ntơưv cuâns B’Lao (Bảo Lộc haz Bảo Lâm). Zơưv kruôz ntuôl ntâu nênhs Mạ, K’Ho môngl cênhz cach mangx, por vêv chinhr cuênx ntơưv cuâns B’Lao, cuâns Di Linh haz xung phong môngl uô pangz vur trang nhoz trôngx qơư. K’Kíu kruôz hu yangxx 120 thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs môngl zuôv cêr, tror lus ceenhz cach mangx. Txix shông 1945-1946, zơưv kruôz hu ntâu thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs côngv uô chor ntu phangx tangr ha ntâus tsangv ntơưv trôngz B’Lao. Hli 1/1946, K’Kíu haz iz cxa đôngx chir ntơưv zus mangl nênhs fêv ntêk. Nênhs fêv ntâus hênhr tangz sis zơưv tsi krêz đôngx đôix. Nuz 5/1/1946, pâuz nxuô tsi tâu K’Kíu, tuz trok Pháp chox zơưv môngl tuô. Anh jungr tuôs ntơưv K’Kíu uô cxangz nzir njuz yangxx nênhs fêv, sir jul uô cê côngv saz ntâus tsangv ntêr tir nênhs fêv Pháp, por vêv jêx jos…

Hồ Mai (t.h)

1,360
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.