Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh K’Kíu - bu nuyh kon gĕh âk nau uĕh blau bơh bu nong K’Ho

07/07/2021 15:21 G7T+7

K’Kíu deh năm 4907, ta bon Kòn Tẻ Srê, xă Lộc Thành, n’qual Bảo Lâm, n’gor Lâm Ðồng. Tât 15 năm, phung Prăng nhŭp K’Kíu bư dĭk. Năm 17, K’Kíu jă ăp bu nuyh K’Ho, Mạ n’gang nau nhŭp bu nuyh bon lan bư dĭk, n’gang nhŭp bu nuyh bon lan bư ka han, mô hôm ŭch pah kan ma Prăng.

Yôk B’Lao (yôk Bảo Lộc, Lâm Đồng) – ntŭk K’Kíu tâm lơh ma phung Prăng

Tâm 2 năm 1944 n’hanh 1945, K’Kíu dơi jan bộ kăch mạng ntĭm, lĕ nuih n’hâm pah kan n’hanh kơl Việt Minh. Khay 8/1945, K’Kíu hăn tâm lơh ta quận B’Lao (Bảo Lộc n’hanh Bảo Lâm). Che jă ăp bu nuyh Mạ, K’Ho pah kan kơl kăch mạng, mât bri dak ta quận B’Lao, quận Di Linh n’hanh dăn lăp bư ka han tâm bon hăn tâm lơh. K’Kíu jă 120 bu ndăm bu nong iê bu nuyh sĭt, pah kan ma kăch mạng. Ntơm năm 1945 – 1946, che jă đă âk druh ndăm bu nong iê bu nuyh pah kan nti n’jrăng tâm lơh jêh rĭ tâm lơh ta yôk B’Lao. Khay 1/1946, bu gĕh nhŭp K’Kíu n’hanh băl tâm lơh ndrel. Bu lơh dông khă nĕ păng mô ŭch mbơh ntŭk băl păng gŭ. Lơ 5/1/1946, ôp K’Kíu mô ŭch mbơh, ka han Prăng njŭn păng hăn panh khĭt. Nau khĭt K’Kíu n’hao tay nuih n’hâm ji nuih, n’hao n’hâm suan nsrôih tâm lơh ma phung Prăng, mât bon lan…

Hồ Mai (t.h)

1,354
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.