Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Hoàng Văn Trai

20/05/2021 14:40 G5T+7

Hoàng Văn Trai zus shông 1959, minhx cxưx Langl, kuz tsêr nhoz xar Thụy Hùng, hênhx Cao Lộc, xênhr Lạng Sơn. Uô kangz cơưv tsêr cơưv Công an Cao Lạng, Hoàng Văn Trai lo zos uô hâux lưv ntơưv hênhx Bảo Lạc haz Quảng Hà.

Nhoz sâuv iz luz hâur trôngz făngz Kangz têz thix trânr Đồng Đăng, qơư nhangz tuôv fov Đồng Đăng zos iz chưngr tich lus đruôl tiv zix ntơưv jas ntâus chuôv por vêv đriv făngz Kâuv têz shông 1979

Thâuv tsangv trok đriv chia tơưk, đôngx chir lo phênhz lus trâu Tiêuv đoanx Canhv sat por vêv cơ đôngx, lo tsang uô tiêuv đôix trươngv. Tangs cil 17/2/1979, thâuv nênhs fêv nde tuôx ntâus thangx tsangv Đồng Đăng, đôngx chir tưz chênhr mangx tơư kra tiêuv đôix chox pêx xinhv môngl tsir đreiv, chox txangr, por vêv chuôz tangv ntơưv Têz qơưs haz Pêx xinhv môngl qơư an toanx. Nuz 18/2/1979, Hoàng Văn Trai cênhz đôngx đôix nhoz tsôt ntâus thiv yênhx châuv jas tuôx ntâus ntơưv nênhs fêv. Đôngx chir iz lênhx tuô lo 11 tus nênhs fêv, tuô trâuk moz ntâu lênhx. Thâuv trâuk tuô ntơưv cơư tơư, đôngx chir nhoz cênhz haz cuôl đôngx đôix “txar cur cxeik tơư môngl cuô tsi khâuv cêr” chia txuôl nzir ntâus tsangv. Viv kror moz nhangr hênhr, đôngx chir tưz tuôs ntơưv qơư ntâus chuôv. Đôngx chir lo khơưs Huân chương chiênr công hangx Iz. Nuz 13/8/1980, liex sir Hoàng Văn Trai lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngx Vur trang Pêx xinhv.  

Hồ Mai (t.h)

1,328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.