Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Hoàng Thế Cao

18/06/2020 10:18 G6T+7

Hoàng Thế Cao shang shông 1936, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Đà Vị, hênhx Na Hang, xênhr Tuyên Quang, môngl uô tuz tros hli 1 shông 1968.

Na Hang-kuz tsêr ntơưv Anh hungx Hoàng Thế Cao hnuz hnuôr

Txix hli Từ 1/1968 txus hli 3/1973, Hoàng Thế Cao uô hâux lưv kangz ntux ntâus tsangv ntơưv yangr tros Đông Bắc Campuchia. Hoàng Thế Cao môngl côngv 70 chuôv ntâus tsangv, chuôv tưs đôngx chir tưz mangx mangv, jungr camv, mưu trir, linh hoax, tơư kra đơn vix hlang đhâu txov nhev. Hoàng Thế Cao tưz tơư kra đơn vix tuô jê 1.000 tus nênhs fêv, thu haz uô poz ntâu yêz ntâus tsangv. Đôngx chir iz lênhx tuô 135 lênhx (muôx 25 lênhx Mỹ), ntêk 5 lênhx, tuô cuz nhiaz 7 yêz tăng, thu 22 trăngs fov, 3 mair xang xur mông. Hur iz jas ntâus tsuô kangz shông 3/1973, uô kangz 1 hnuz ntâus tsangv đơn vix lo ndâux lus sơưr khiar teik iz đais đôis nênhs fêv ntâus châuv. Hoàng Thế Cao đênhr saz cưr tix chênhr mangx cưr thương binh môngl tsuô tov kangz, yuôr zus nhoz tir ntâus nênhs fêv chia cxuô lênhx khiar an toanx. Đôngx chir siz ntâus hênhr yangx, zơưz lo ntâu jas châuv ntâus ntơưv nênhs fêv haz tưz mangl tuôs. Hoàng Thế Cao lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv hli 12/1973.

Hồ Mai (t.h)

2,494
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.