Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Hoàng Thế Cao

18/06/2020 10:18 G6T+7

Hoàng Thế Cao deh năm 1936, bu nong Tày, ntŭk deh ta xă Ðà Vị, n’qual Na Hang, n’gor Tuyên Quang, lăp bư ka han khay 1 năm 1968.

Na Hang – ntŭk deh nô hăt janh Hoàng Thế Cao abaơ

Ntơm khay 1/1968 tât khay 3/1973, Hoàng Thế Cao pah kan ma quốc tế ta ntŭk tâm lơh Ðông Bắc D    rôn. Hoàng Thế Cao tâm lơh gĕh 70 tâ, ăp tâ tâm lơh păng mô klach rĭ aơ, janh, gĭt mĭn kan, ngăch mprăl, ntĭm gai mpôih găn nau jêr gơi ma dơi tâm lơh. Hoàng Thế Cao ntĭm gai mpôih ka han panh khĭt dăch tât 1.000 r’băn nuyh ka han bu, sŏk n’hanh bư iơh âk drăp ndơ dŏng tâm lơh. Kơp êng păng nơm panh khĭt 135 bu nuyh ka han bu (25 nuyh ka han Mỹ), nhŭp rêh 5 nuyh, panh ŭnh sa 7 mlâm rdeh mpăr, sŏk 22 mlâm phao, 3 măy mbơh hưn nô nau. Ta tâ tâm lơh dăch lôch khay 3/1973, jêh d nar tâm lơh, mpôih ka han păng bu ntĭm gai plâ sĭt khă nĕ ka han bu tĕng panh bơh kơi. Hoàng Thế Cao n’hưch nuih n’hâm oh nô chông băl bu gĕh panh nchuăt, êng păng tơm gŭ bơh kơi tâm kơh n’kĭng ka han bu gơi băl tâm lơh gĕh nchuăt du. Păng tâm lơh lĕ n’hâm suan, panh khĭt âk ka han bu n’hanh jêh rĭ păng gĕh bu panh khĭt. Hoàng Thế Cao dơi bri dak kơp tay jêng r’nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

2,416
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.