Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Hoàng Minh Phương

21/08/2020 09:58 G8T+7

Shông 1976, Hoàng Minh Phương, minhx cxưx Zir môngl uô tuz trok kror muôx 20 shông.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hoàng Minh Phương

Zơưv thuôx biên chêr tiêuv đôis 2, đaix đôis 5, tiêuv đoanx 64, Trung đoanx 741; nhoz cangr cưav khâuv Pa Nậm Cúm (xar Ma Ly Pho, Phong Thổ, Lai Châu), jê đônx biên phongx 33. Nuôr zos qơư hênhr yangx sâuv yangr trok jas ntâus tsangv por vêv đriv făngz Kauv têz shông 1979 nhoz Lai Châu. Hur jas ntâus tsangv tir nênhs fêv tuôx tsinhz têz qơưs hli 2/1979, Hoàng Minh Phương uô jông tinh thânx jungr camv, mưu trir, uô hâux lưv jông, tơư kra tiêuv đôis tuô ntâu lênhx nênhs fêv, ntâus txangr ntâu jas tuôx ntơưv nênhs fêv, tuôr truôx đkênhk qơư nhoz. Hur chor jas ntâus hnuz 17 haz 18/2/1979, nênhs fêv chia nênhs fêv phaiz uô ntâu pangz haz tuôx ntâu jas ntâus tuôx qơư nhoz. Zơưv chiv hui, đênhr saz tiêuv đôis ntâus tsangv jungr camv, pangz mangx trung đôis tuô haz ntâus txangr ntâu jas nde tuôx ntâus ntơưv nênhs fêv, tuôr truôx đrênhk qơư nhoz. Zơưv iz lênhx tuô ntâu luz muôl txưr tuôv fov tuô yangx 100 tus nênhs fêv. Uô kangz ntâu jas ntâus, zơưv tsinhv chox ntâu lênhx nênhs trâuk moz txangr tov kangz an toanx...

Hồ Mai (t.h)

1,833
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.