Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Hà Văn Ắng

16/04/2020 09:50 G4T+7

Anh hungx Hà Văn Ắng (Tương Phi) zus shông 1923, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Mường Chanh, hênhx Mai Sơn, xênhr Sơn La. Shông 1945, Hà Văn Ắng đrul pangz cach mangs Mường Chanh ntâus tsangv txinhz chinhr cuênx ntơưv xar, nde môngl txinhz chinhr cuênx ntơưv thix xar Sơn La.

Xar Mường Chanh-kuz tsêr Anh hungx Hà Văn Ắng hnuz hnuôr

Đôngx chir môngl cênhz pangz por vêv têz qơưs  Sơn La, uô tiêuv đôis trươngv pangz xungz cich. Shông 1948, thâuv chox đơn vix môngl uô hâux lưv cxiv tsang cơ sơv cach mangs ntơưv Yên Châu, đôngx chir cênhz iz tiêuv đôis fôngx zưl ntâus iz đais đôis nênhs fêv tangz tov hnox su nhoz Chiềng On uô chor nênhs ntơư nyei đha tsir, tso tsês 20 trăngz fov. Hli 10/1948, Hà Văn Ắng tơư kra tiêuv đôis ntâus chor chuôv Tạ Lương, Tú Nang tuô tangs nro 1 đais đôis nênhs fêv, tuô tuôs 36 lênhx, ntêk chiax 4 tus nênhs Phap, thu 36 trăngz fov haz 2 trăngz tuôv fov, ntâu muôl txưr. Chuôv ntâus Ly Khon (Lào), đôngx chir tưz mangl tuôs thâuv chox yuôx đha môngl tuô tangr hoav lưx nênhs fêv, chia đôngx đôis môngl zaiv phongr Ly Khon.

Hồ Mai (t.h)

1,388
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.