Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Zangx Lao Pà

09/07/2020 19:44 G7T+7

Anh hungx Zangx Lao Pà, nênhs Môngz nhoz xar Sín Hồ Sán (nhis hnuôr zos xar Sán Chải, hênhx Si Ma Cai, xênhr Lào Cai) viv nzuz nênhs fêv Pháp, zơưv môngl uô ju cich chia lo tuôr fov tuô nênhs fêv.

Si Ma Cai-kuz tsêr Anh hungx Zangx Lao Pà hnuz hnuôr

Shông 1951, nênhs fêv Pháp tuôx tsinhz tuôr nhoz thangx angr Si Ma Cai, Zangx Lao Pà thâuv hnuôr tangz tov zos xar đôis trươngv Sín Hồ Sán tưz chiv hui 12 jân cuân anh jungr ntâus đrăngx đrênhk. Zơưv haz đôngx đôis tưz đrul bôs đôis tsinhv ntâus thâuz kangz jas tuôx ntâus ntơưv 300 lênhx nênhs fêv tsir tơưv Si Ma Cai. Zơưv cênhz pangz ju cich cênhz đrul bôs đôis tsinhv tsov cưv ntâu chuôv ntâus, lơưr nênhs fêv Pháp, lơưr fiv tsir tơưv Si Ma Cai. Txix shông 1949 txus shông 1959,  zơưv cênhz đôngx đôis kruôz ntuôl tâu  606 tus nênhs fiv lus lênhk txiv (zơưv iz lênhx tưz kruôz ntuôl tâu 305 lênhx ), thu 220 trăngz fov cxuô zangv. Hnuz 1/1/1967, zơưv Zangx Lao Pà lo Tsuv tinhx Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv, tưz zos kror muôx côngz trâu tangs nro kuz tsêr.

Hồ Mai (t.h)

2,517
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.