Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Giàng A Sình

27/08/2020 14:24 G8T+7

Giàng A Sình zus shông 1957, minhx cxưx Môngz, kuz tsêr nhoz xar Phìn Hồ, hênhx Sìn Hồ, xênhr Lai Châu. Thâuv lo yangx côngz bê Anh hungx, đôngx zos binh nhâtr, chiênr sir zus tuz trok đais đôis, tiêuv đoanx 2, bôx đôis trôngx qơư hênhx Sìn Hồ, xênhr Lai Châu, Cuân khu 2.

Sìn Hồ - kuz tsêr Anh hungx Giàng A Sình đrul ntâu hlôngr yaz

Hur jas ntâus tsangv tir nênhs fêv tuôx ntâus hli 2/1979, zơưv nêu cao tinh thânx jungr camv, uô tar hâux lưv jông. Tiv zix tangs cil nuz 17/2/1979, thâuv xang đêx mor trâu bôx đôis têk nênhs fêv ntâus tuôx qơư tuz trok nhoz, zơưv thor nhoz ntâus. xuz thơưx tsi muôx fov, zơưv đhok muôl txưr B41 trâu đôngx đôis ntâus nênhs fêv. Uô kangz ntơư zơưv tror lus qơư khơưs tsês fov ntơưv đais đôis muôz fov. Nênhs fêv nhoz đêz, zơưv xuôl fov tuô 5 tus nênhs fêv. Puv nênhs fêv tuôx jê, zơưv xuôl fov tuô đôis hinhx ntơưv nênhs fêv haz chor chiv hui. Thâuv nênhs fêv đha tuôx jê xangr ntêk chiax, zơưv leiv fov tâuz tuô. Nênhs fêv tuôx ziv chôngz, muôl txưr tangs, zơưv uô saz ntêr haz đa môngl txus chor nênhs fêv tuôs khơưs fov tâuz, leiv trâu đôis hinhx nênhs fêv. Chuôv nuôr zơưv tưz tuô lo 50 tus nênhs fêv. Hanhx đôngs jungr camv ntơưv  Giàng A Sình tưz đênhr saz đơn vix cơưv shuv. 

Hồ Mai (t.h)

2,285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.