Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Dương Công Sửu

28/05/2020 14:50 G5T+7

Dương Công Sửu shang shông 1950, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Bắc Sơn, hênhx Bắc Sơn, xênhr Lạng Sơn, môngl uô tuz tros hli 7 shông 1967.

Anh hungx Dương Công Sửu

Txix shông 1968 txus shông 1973, zơưv ntâus tsangv ntơưv yangr tsangv tros Nam Bộ. Tar nênhx ntơưv tuz tros nde môngl uô canr bôs tiêuv đoanx, nhoz kror qơư tưs zơưv tưz uô tar jông hâux lưv. Zơưv tưz ntâu 31 chuôv, tuô 149 tus nênhs fêv (muôx 30 tus Mỹ), ntêl 1 tus, uô poz 4 luz yêz tăng, 12 lô côt, 12 tsêr tuz tros… Zơưv tsinhr ntâus ntêx hur cxuô hâux lưv, zov chênhr cxiv tsang đơn vix; thâuv phiv liv mas ntâus ntêx, đênhr saz cxuô lênhx tsinhr tinhv hlang đhâu chia uô tar hâux lưv. Zơưv tưz lo khơưs ntâu côngz bê Dungr sir tuô Mỹ, Dungr sir tsinhr tinhv zênhx, Dungr sir tuô yêz…Zơưv lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv tsuô shông 1973, thâuv muôx 23 shông.

Hồ Mai (t.h)

2,320
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.