Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Đổng Dậu

23/09/2021 10:46 G9T+7

Đổng Dậu (zos Thắng) zus shông 1927, minhx xưx Chăm, kuz tsêr nhoz xar Phước Thái, hênhx An Phước, xênhr Bình Thuận. Thâuv thưx jân Pháp tror tuôx ntâus Nam Trung Bộ, Đổng Dậu mangl ntêl môngl uô tuz trok por vêv jêx jos, tangz sis zơưv tsinhr lo njiz chor cơ sơv cach mangx haz pâuz. Txix ntơư zơưv hoax đôngx hur plơưr nênhs fêv, ntâu jas cênhz đrul canr bôx cach mangx môngl tsêz ntơưr tir nênhs fêv.

Tsêr THPT Đổng Dậu ntơưv jos Thái Giao, xar Phước Thái lo hu trơưs bê lênhx anh hungx minhx cxưx Chăm

Hli 1/1950, zơưv uô nênhs hur chox lưx lươngs vur trang făngz tov đrâu tuôx ntâus haz ntâus tơưk bôt Hậu Sanh. Txix hli 2/1950, zơưv uô hâux lưv vur trang kruôz ntuôl ntơưv trôngx qơư. Zơưv kruôz ntuôl tsôngv box Chăm haz Choz Tsiz côngv saz cxiv tsang cơ sơv cach mangx. Uô kangz Hiệp định Giơnevơ, Đổng Dậu lo môngl Kâuv têz cơưv shuv. Shông 1961, zơưv tror lus kuz tsêr tror kangz ntâus tsangv. Zơưv cênhz đơn vix ntâus 25 chuôv lux haz zâu; cxiv tsang 53 cơ sơv cach mangx hur tsôngv box minhx cxưx Chăm. Nuz 11/7/1970, uô kangz uô tar hâux lưv kruôz ntuôl pêx xinhv ntơưv xar mas mas đơn vix Đổng Dậu njiz nênhs fêv. Zơưv chox cxuô lênhx ntâus tsangv hênhr yangx haz tsir đhâu nênhs fêv tangr. Thâuv tror kangz môngl nrar đôngx đôix, nênhs fêv puv haz tuô zơưv mangl trâus. Nênhs fêv hu cuôs thor tangz sis Đổng Dậu ntê nror: “Zênhv tuôs hos cur tsi muôx jas tưs thor li”. Uô kangz, zơưv xuôl zangx fov K54 tuô cxangz tus puôr nênhs fêv uô ntêx tuôs. Shông 1978, zơưv lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

800
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.