Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Đinh Banh

05/12/2019 10:27 G12T+7

Đôngx chir Đinh Banh (1942-2015), tsinhv muôx bê hu uô Đinh Vinh, nênhs H’rê, kuz tsêr nhoz xar Sơn Thươngs, hênhx Sơn Hax, xênhr Quangv Ngair.

Oz anh hungx ntơưv tsôngv box Quangv Ngair zos Thiêur tar Đinh Banh haz thiêur tar Đinh Tiar

Đinh Banh zus lu shaz hluz hu riz chuôz zis muôx truênx thôngr cach mangs: Txir mangl nênhs fêv ntêl ntâus, uô moz tuôs tsuô shông 1965, iz tus tix lâul haz cưr môngl uô tuz tros tuôs. Shông 1959, Đinh Banh môngl uô tuz tros, tưz ntâus 199 chuôv, mangl moz 13 jas, muôx 2 jas los six nhangr tangz sis tưz tsi txangr đhâu kror qơư ntâus tsangv. Chuôv tưs zơưv tưz tuôz mangv, trâu saz ntâus nênhs fêv, sir jul uô tar hâux lưv. Zơưv tưz tơư kra đơn vix tuô ntâu đônx nênhs fêv, zơưv tus khênhx tưz tuô 54 tus nênhs fêv, thu 28 trăngz fov, phar 1 luz yêz cuôn sưs. Zơưv lo khơưs ntâu Huân chương haz lo khơưs côngz bê Chiênr sir siz lưr ntâu shông tsi tsês... Đinh Banh zos iz đaiv ar tsov lus tinh thânx cach mangs tangs nro, cuz saz, tsi nxei tuôs, pangz mangx pêx xinhv, moz saz đôngx đôis. Hnuz 20/12/1973, Đinh Banh lo yangx côngz bê Anh hungx lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv. Thâuv lo yangx côngz bê anh hungx, đôngx chir zos đangv viên, Đaix đôis trươngv Đaix đôis 5, Tiêuv đoanx 20, xênhr Quangv Ngair.

Hồ Mai (t.h)

1,844
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.