Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Ðinh Banh

05/12/2019 10:27 G12T+7

Ðồng chí Ðinh Banh (1942 – 2015), hôm gĕh săk moh lah Ðinh Vinh, bu nuyh bu nong H’rê, ntŏk deh ta xă Sơn Thượng, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi.

Bar he nô hăt janh bơh bu nuyh bon lan Quảng Ngãi lah Thiếu tá Đinh Banh và Thiếu tá Đinh Tía

Ðinh Banh deh n’hanh têh ta r’năk gĕh âk nau pah kan ma kăch mạng: Mbâ păng ka han bu nhŭp dông, gĕh nau ji khĭt năm 1965, du huê nô n’hanh du huê oh bư ka han khĭt tâm lơh. Năm 1959, Ðinh Banh bư ka han, hăn tâm lơh 199 tâ, sôt săk jăn 13 tâ, 2 tâ gĕh bu pănh khă nĕ păng mô nchuăt gŭ tâm lơh ơm. Ăp tâ tâm lơh che mô klach, nsrôih tâm lơh lĕ n’hâm suan, gơi pah kan ân lôch nau kan bri dak jao. Che ntĭm gai oh nô ka han tâm mpôih panh khĭt âk ka han bu, êng păng pănh khĭt 54 ka han bu, sŏk 28 phao, bư iơh du mlâm rdeh tâm lơh. Che dơi bri dak r’nê ân Huân chương n’hanh dơi kơp Ka han tâm rlong tâm ăp năm… Ðinh Banh lah du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh ma kăch mạng, lĕ nuih n’hâm, mô klăch khĭt, pah kan ma bu nuyh bon lan, tâm rŏng ŭch ma mpôl băl. Lơ 20/12/1973, Ðinh Banh dơi r’nê nau kơp Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh. Jêh dơi bu r’nê kơp nô hăt janh, wa lah đảng viên, Kô ruanh Ðại đội 5, Tiểu đoàn 20, n’gor Quảng Ngãi.

Hồ Mai (t.h)

1,850
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.