Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Đèo Văn Khổ

16/07/2020 10:32 G7T+7

Anh hungx Đèo Văn Khổ zus shông 1937, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Chiềng Lao, hênhx Mường La, xênhr Sơn La. Hli 4/1962, zơưv môngl uô tuz trok, uô hâux lưv ntơưv Têi Băc.

Chor tsêr tsangr nênhs Nduôr nhoz Chiềng Lao, hênhx Mường La, xênhr Sơn La  hnuz hnuôr

Shông 1965 đôngx chir xung phong môngl uô tuz trok ntâuk tsangv ntơưv yangr trok Lào. Hur 2 shông, zơưv môngl ntâuk tsangv 6 chuôv, lo  ntâu chiênr công. Hur chor jas ntâuk phangx tangr Mường Ngàn, zơưv zos nênhs ntâuk tsangv ngoan cươngx, jungr camv, đênhr saz đôngx đôis tuôr truôx đrênhk qơư siz ntâuk. Uô kangz cxuô jas ntâuk nênhs fêv thâuz kangz, zơưv đrul đôngx đôis huv six muôx cxangz tsưr ziv, cxangz nzir cêr hoaix ntâuk chuôv yaz, bangx trâu jas ntâuk tsangv lơưr kangz. Hur jas ntâuk tsangv hnuz 19/3/1966, nênhs fêv tuô fov hênhr yangx trâu pêz qơư siz ntâuk. Chor tuz trok por lênhx lôngz nzưr tangs, kror muôl tơưk pangx, uô zox zênhk. Chor hoav lưx ntơưv pêz xưs li tuôv fov, đais liên, ĐKZ por lênhx mangk cxuôv hav; lưx lươngs tsuôl yuôr Đèo Văn Khổ haz 1 tus tuz trok đrul 1 trăngz trongs liên, 1 tiêuv liên cênhz đrul 4 lênhx zos nênhs lưx lươngs Lào sir jul tuôr qơư siz ntâuk. Đèo Văn Khổ iz cê ntâuk iz cê hu nghi binh, cênhz đôngx đôis zôngv hoav lưx tir tangr nênhs fêv. Thâuv ntơư, nênhs fêv truôv tangs, xangr nxei lưx lươngs tuôr qơư siz ntâuk tsinhv yuôr chôngz, chênhr mangx tsir tơưv đhâu qơư siz ntâuk, tso tsêk 7 tus nênhs tuôk cênhz iz cxa vur khir...

Hồ Mai (t.h)

2,714
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.