Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Cơlâu Nâm

17/06/2021 10:03 G6T+7

Cơlâu Nâm (1930 – 2018) zus ntơưv jos Pơr’ning, xar Rguh, nhis nuôr zos xar Lăng, hênhx Tây Giang, xênhr Quảng Nam. Zơưv nto bê zos huênx thoaix Trường Sơn. Muôx 16 shông, zơưv uô nênhs xang xur trâu cơ sơv jeik ntơưv cach mangx tir Pháp.

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Cơlâu Nâm

Shông 1960, zơưv lo kêt nax Đảng haz môngl uô tuz trok đơn vix B3 făngz Nuz pôngz Quảng Đà, lo cưv môngl cơưv Tsêr cơưv Trinh sat đax công. Hur jas ntâus tsangv tir Mỹ chơưv têz qơưs, zơưv trưx tiêp môngl côngv 100 chuôv siz nt us, tuô pôngz 7 luz hâur yangx, tuô 11 luz yêz cơ jơir cênhz yênhx puô tus nênhs fêv haz thu tâu ntâu vur khir, chuôz xưv ntơưv nênhs fêv. Zơưv vinh jưx lo Tsuv tinhx têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv trâu shông 2010. Uô kangz têz qơưs tax tul, iz făngz uô hâux lưv tsôngv langx, zơưv tsinhv uô nênhs lâul muôx côngz nto bê, ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk, muôx ntâu pangz mangx zov chênhr hur por phưv văn hoar minhx cxưx nhoz trôngx qơư.

Hồ Mai (t.h)

653
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.