Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Cà Văn Khum

23/07/2020 11:02 G7T+7

Zơưv zos minhx cxưx Nduôr, zus shông 1942, kuz tsêr nhoz jos Gióng, xar Chiềng Cơi, thix xar Sơn La (nhis hnuôr zos đrôngl Sơn La), xênhr Sơn La. Môngl uô tuz trok hli 2 shông 1964, zơưv pâuz mênhx hâux lưv kangz ntux zov chênhr ntơưv Đangv trâu cach mangs têz qơưs fôngx zưl, tsi cxơưx txov nhev, sănr sangx tuôk chia uô tar hâux lưv thênhx saz zos.

Txix shông 1964-1969, zơưv ntâu jas uô hâux lưv trinh sat, pâuz tinhx hinhx nênhs fêv cxix cxuô, bor cor trâu cx thênhx saz cuêt tinhv mênhx pêv thâuv krêz tsangv ntâuk chor qơư xưs li Mường Ngàn, Tha Viêng, Tha Thơm, Xiêng Khoảng… Zơưv tưz môngl ntâus ntâu chuôv xưs li ntâus đônx Tông Sơ, ntâus yangr hâur yangx Luông Pra, ntâus tir nênhs fêv tuôx tuô ntơưv Pác Ngà… Chuôv tưs zơưv tưz ntâus thơưx haz chiv hui tuv, uô tar jông hâux lưv, tuô tangs chor mux tiêu. Hnuz 24/5/1969, hur jas ntâus ntơưv Đồi Tháp, tưz mangl moz, zơưv tsinhv chiv hui đơn vix ntâus haz anh jungr hi sinh sâuv yangr trok. Thâuv tuôk, zơưv zos trung úy, phân đôis phor đax công thuôx đoanx 31, bôs đôis tinhx nguêns ntâus tsangv tov Lào.

Tax đrăngl lax Chiềng Cơi-kuz tsêr Anh hungx Cà Văn Khum.

Hồ Mai (t.h)

2,363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.