Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Bùi Văn Nê

11/06/2020 15:01 G6T+7

Bùi Văn Nê shang shông 1947, minhx cxưx Menhx Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Hưng Thị, hênhx Lạc Thủy, xênhr Hòa Bình, môngl uô tuz tros hli 9 shông 1965.

Shông hluôs xar Hưng Thi, Lạc Thủy, xênhr Hòa Bình, yưv hnuz côngs pangz chuôz zis pus Bùi Thị Nịnh, nênhs cxênhz jê hlo ntơưv Anh hungx Bùi Văn Né

Thâuv hi sinh, đôngx chir zos Tiêuv đoanx trươngv Tiêuv đoanx 7 bôs binh Trung đoanx 3 Sư đoanx 5 Bôs chiv hui făngz kangz têz. Bùi Văn Nê tưz ntâus tsangv ntơưv yangr tros Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Băc Cam-pu-chia. Tar nênhx ntơưv chiênr sir ndê canr bos tiêuv đoanx, nhoz kror qơư tưs đôngx chir tưz uô tar jông hâux lưv. Đôngx chir tưz trưx tiêp ntâus 45 chuôv, chuôv tưs tưz uô tiz jôngz, mưu trir, jungr camv linh hoax, chox kra đơn vix tuô yênhx cxênhz tus nênhs fêv, uô poz ntâu yêz ntâus tsangv. Bùi Văn Nê tuô 105 lênhx, ntêl chiax 15 lênhx, uô poz 3 luz yêz cuân sưs (muôx 1 luz yêz tăng), tuô pôngz  1 luz hâur yangx, thu lo 8 trăngz fov. Chuôv ntâus chi khu Lộc Ninh hnuz 5/4/1972, cangr qơưx tsuô bôngl muôs txưr nênhs fêv tuô, tangr făngz môngl ntâus ntơưv pêz, Bùi Văn Nê ntâus thơưx đơn vix hlang đhâu yangr hâur yangx, ntâus tsuô qơư chiv hui tsinhz đoanx 9, cênhz đrul đrăngx đrênhk đơn vix fôngx zưl ntâus zênhx chiênr đoanx hnuôr. Đôngx chir mangl muôl txưr haz hi sinh hur tư thêr ntơưv nênhs chiv hui anh jungr.

Hồ Mai (t.h)

2,295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.