Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Alăng Bin

29/07/2021 10:24 G7T+7

Alăng Bin zus shông 1931, minhx cxưx Stiêng, kuz tsêr nhoz hênhx Giằng, nhizz nuôr zos hênhx Nam Giang, xênhr Quảng Nam. Txix shông 1954 - 1960, Alăng Bin uô tuz trok xang xur mông ntơưv Trung ương trâu Khu 5.

Thix trânr Thạch Mỹ, hênhx Nam Giang xênhr Quảng Nam -kuz tsêr Anh hungx Alăng Bin nuz nuôr

Txix shông 1961 – 4/1975, zơưv môngl ntâus tsangv haz uô hâux lưv hur lưx lươngs vur trang hênhx haz xênhr, uô đhâu ntâu mênhx hâu xưs li thơưx trung đôix, thơưx đaix đôix, thơưx tiêuv đoanx vans taiv, chinhr trix viên hênhx đôix. Thâuv nhoz đơn vix ntâus tsangv, zơư chox kra tangs nro đơn vix tuô 144 tus nênhs fêv, thu haz phar ntâu luz yêz ntâus tsangv. Zơưv iz lênhx tuô 29 tus nênhs fêv, tuô pôngz 1 luz hâur yangx  nde njêl njol, thu 4 trăngz fov. Nuz 23/9/1965, zơưv chox kra trung đôix bôx đôix trôngx qơư hênhx môngl cêr txaik đhâu hangr jôngr ntâus nênhs fêv đhâus hâur yangx tuôx ntơưv xar A Sào. Thâuv hâur yangx chuôz lâuz tuz trok, zơưv uô thơưx trung đôix đha môngl ntơưv pangz nênhs fêv, tuô 14 tus, tuô pôngz 1 luz hâur yangx nde njêl njol, hur ntơư muôx 11 tus nênhs fêv. Thâuv uô thơưx tiêuv đoanx vans taiv, iz făngz tsov cưv chox kra đơn vix uô tar jông hâux lưv xang hangx môngl txus qơư an toanx haz zơưv tsinhr grang cưr txix 50-60kg… Zơưv lo khơưs Huân chương Chiênr cong zaiv phongr hangx Iz, 3 jas zos Chiênr sir thi đuô, 11 jas lo côngz bê Dũng sĩ… Shông 1978, Alăng Bin lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

591
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.