Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Alăng Bin

29/07/2021 10:24 G7T+7

Alăng Bin deh năm 1931, bu nuyh bu nong Stiêng, ntŭk deh ta n’qual Giằng, abaơ lah n’qual Nam Giang, n’gor Quảng Nam. Ntơm năm 1954 – 1960, Alăng Bin bư ka han mbơh hưn nô nau đah Trung ương n’hanh Khu 5.

Bon jê Thạch Mỹ, n’qual Nam Giang, n'gor Quảng Nam–ntŭk deh nô hăt janh Alăng Bin abaơ

Ntơm năm 1961 – khay 4/1975, che hăn tâm lơh n’hanh pah kan tâm mpôih ka han n’qual n’hanh n’gor, dơi bu jao âk nau kan gĕh kô ruanh trung đội, kô ruanh đại đội, kô ruanh tiểu đoàn rdeng ndơ, chính trị viên n’qual đội. Ta ăp nau kan bu jao, che pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan. Ta ntŭk tâm lơh, che ntĭm gai ka han tâm lơh panh khĭt 144 ka han bu, sŏk n’hanh bư iơh âk ndơ dŏng tâm lơh. Kơp êng che panh khĭt gĕh 29 bu nuyh ka han bu, panh tŭp du mlâm rdeh mpăr, sŏk 4 mlâm phao. Lơ 23/9/1965, che ntĭm gai trung đội tâm n’qual găn bri kâp panh ka han bu ntrŭnh ta ndreh mpăr ta xă A Sào. Rdeh mpăr mhe ntrŭnh ka han, che ndjôt bôk trung đội lơh ka han bu, gĕh panh khĭt 14 bu nuyh, panh tŭp du mlâm rdeh mpăr, tâm nĕ gĕh 11 bu nuyh ka han bu. Pah kan bư kô ruanh tiểu đoàn rdeng ndơ, mbơh đah ndâk nau kan tâm mpôih pah kan lôch uĕh nau kan rdeng drăp ndơ đăp mpăn n’hanh păng way yeng jâk 50 – 60 ký…Che dơi bri dak r’nê ân nau kơp Huân chương Gĕh n’hâm suan kơl tâm lơh hạng Nhất, 3 tâ jêng ka han tâm rlong, 11 tâ gĕh nau kơp lahBu nuyh janh… Năm 1978, Alăng Bin dơi bri dak r’nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

603
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.