Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh A Dừa

26/08/2021 14:32 G8T+7

Nô hăt janh A Dừa deh năm 1936, bu nong X'tiêng, ntŭk deh ta xă Dak Nong, n'qual Ngọc Hồi, n'gor Kon Tum.

Yôk Charlie - Ntŭk tâm lơh têh 1015 ta xă Tân Cảnh, tâm dăch ma 3 n'qual Sa Thầy, Dak Tô n'hanh Ngọc Hồi dơi bu ndâk tâ tâm lơh têh đah My

Ta nau pah kan ma kăch mạng, tâm nĕ gĕh nau pah kan ta năm 1956 - 1959, trong hăn jêr, klăch gĕh nau khĭt, khă nĕ A Dừa lĕ nuih n'hâm dơh dăch ma neh ntu, dơh dăch ma bu nuyh bon lan, mpôn jă bu druh ndăm lăp pah kan bư du kích. Tổ du kích yor A Dừa mất gĕh tâ dŏng na panh nkhĭt du tiểu đội bảo an ka han bu. Ntơm năm 1960 - 1968, A Dừa ndrel ma mpôih ka han lĕ tâm lơh gĕh 102 tâ, panh khĭt âk r'hiăng bu nuyh ka han bu, panh iơh âk rdeh n'hanh ndơ dŏng tâm lơh ka han bu. Kơp êng A Dừa gĕh âk n'hâm suan ngăn ngên, panh khĭt 50 bu nuyh ka han bu, panh iơh 6 mlâm rdeh tâm lơh, panh rluh 14 trôm gŭ krap tâm neh, gĕh sŏk 25 phao trường mhe. Ta nar khĭt gĕh bu panh, wa dôl ma gĕh grat Chuẩn úy. Jroi kô ruanh Ðại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 304 ka han n'gor Gia Lai - Kon Tum. A Dừa dơi bri dak r'nê 3 mlâm Grat gĕh N'hâm suan kơl tâm lơh hạng Pe; 7 tâ dơi bu săch lah Ka han tâm rlong. Năm 1976, A Dừa dơi bri dak kơp nau moh Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

760
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.