Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

3 ntu ju lix Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông

31/08/2022 16:39 G8T+7

Hur khuôn khôv Hôix nghis kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV 20) shông 2022 zuôr muôx hoax đôngx ndil seiz iz cxa kror qơư ntơưv Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông; seiz njuôl, nrar seiz kror tsuô; zos lưu văn hoar, cxuô zangv nox trôngx qơư…

Chor hoax đôngx tâu uô hur thangx tsangv Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông. Trơưs ntơư, 3 ntu ju lix Công viên điax tsât Đăk Nông đrul chor bê hu "Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk”, "Banv zos hươngv ntơưv kror hlôngr txangr” haz "Suôz vangv ntơưv Kei angr" đru ntâu hoax đôngx jông yangx tâu tsov cưv. Iz ntu ju lix zos muôx txix 14 – 16 kror qơư cênhz chor gre văn hoar, điax maox, shênhv cuan thiên nhiê, văn haor, lus đruôl…

Chor ji tich lus đruôl sâuv thangx tsangv xênhr hur 3 ntu ju lix xưs li Căn cưr điax Nâm Nung, Trông ntâus zênhx 722 Đăk Săk, Kror qơư krêz txuôl cêr Kangz têz Kâuv têz…

Jos Nghêx kraz ndâu ntơưv nênhs M’nông nhoz xar Đăk Ha (Đăk Glong) nhoz hur ntu 1 muôx bê hu “Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk”

Trang traix Kôngz lông organic Thu Thủy, xar Nâm N’Jang (Đăk Song) nhoz hur ntu 2 muôx bê hu “Banv zos hươngv ntơưv kror hlôngr txangr”

Hur ntu 3 “Suôz vangv ntơưv Kei angr” ntơưv đrông Gia Nghĩa môngl Tà Đùng (Đăk Glong), kruô zuôr môngl seiz tâu Bov tangx suôz đror

Iz ntu ju lix por lênhx muôx qơư shênhv cuan tiv zix xưs li tsangs đêx, kror tsuô trôngz hluôr tơưk, pangl đêx, hangr jôngr tưx nhiên…

H’Mai

295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.