Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

222 zangv nox dừa ntơưv Bến Tre xac lâpx civ lux kangz ntux

07/07/2022 14:15 G7T+7

UBND xênhr Bến Tre kror nhis tsov cưv xưv cxênhx uô haz công jiênr 222 zangv nox ntơưv dừa. Đhâu ntơư, phar civ lux Việt Nam haz xac lâpx civ lux kangz ntux đrul 222 zangv nox uô ntơưv dừa.

Cxuô zangv nox puv tâu ntâu yangx hur tsưr ziv siz shơư dừa haz cxuô zangv nguên liêus uô tâu ntâu zangv nox kangz tiv zix, jông trâu đăngs jul. Uô kangz chêr biênr, cxuô  zangv nox lo par caz uô jông gâux sâuv sanv phâmv thuv công jông seiz ntơưv dừa.

222 zangv nox ntơưv dừa xac lâpx civ lux kangz ntux ntơưv xênhr Bến Tre

222 zangv nox ntơưv dừa thuôx 13 zangv nox xưs li: pơưk zangv nox goiv muôx 22 zangv; pơưk zangv krưr muôx 9 zangv; pơưk zangv tsav jox 8 zangv; pơưk zangv par ciz 18 zangv; pơưk zangv mor, chuz 13 zangv; pơưk zangv chè, thạch muôx 36 zangv; pơưk zangv par, chuz muôx 30 zangv; pơưk zangv kho muôx 26 zangv…

Mẫn Doanh (th)

267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.