Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

222 ndơ sa tă bơh tơm đung ta Bến Tre dơi kơp kỷ lục thế giới

07/07/2022 14:15 G7T+7

Ủy ban bon lan n'gor Bến Tre mhe ndâk nau kan gâm n'hanh mpơl 222 ndơ sa tă bơh tơm đung. Yor nĕ, phá kỷ lục Việt Nam n'hanh dơi kơp kỷ lục thế giới đah 222 ndơ sa dơi bu gâm tă bơh play đung.

Ăp ndơ sa mpơl saơ nau blau dŏng play đung n'hanh ăp ntil ndơ bă bă gơi gâm jêng ndơ sa gĕh êng, kah, dăng n'hâm suan săk jăn. Jêh gâm, ăp ndơ sa aơ dơi bu sŏk dơm ta ndơ thủ công mĩ nghệ tă bơh tơm đung.

222 ndơ sa tă bơh tơm đung dơi kơp kỷ lục thế giới tâm n'gor Bến Tre

222 ndơ sa tă bơh play đung kơp tâm 13 ntil ndơ sa gĕh: ntil ndơ sa gỏi gĕh 22 ndơ sa; ntil ndơ sa rlôn gĕh 9 ndơ sa; ntil ndơ sa chả giò gĕh 8 ndơ sa; ntil ndơ sa wâl ân ranh gĕh 18 ndơ sa; ntil ndơ sa mbêt, piăng 13 ndơ sa; ntil ndơ sa chè, thạch gĕh 36 ndơ sa; ntil ndơ sa banh, n'hôl ân sĭn gĕh 30 ndơ sa; ntil ndơ sa kho sĭn gĕh 26 ndơ sa...

Mẫn Doanh (th)

357
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.