Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Anh hungx Đinh Đức Dừa
 • 07/05/2020 09:21
 • Đinh Đức Dừa zus shông 1948, minhx cxưx Mênhx Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Gia Phù, hênhx Phù Yên, xênhr Sơn La; môngl uô tuz tros hli 4 shông 1968.
 • Anh hungx Lò Văn Hắc
 • 29/04/2020 15:18
 • Anh hungx Lò Văn Hắc (Lộc Tài) zus shông 1905, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Mường Chanh, hênhx Mai Sơn, xênhr Sơn La. Thâuv nzur, Lò Văn Hắc tưz môngl côngv Hôis Thanh niên chơưv têz qơưs, đrul Pêx xinhv tsinhz chinhr quênx shông 1945.
 • Anh hungx Vàng Lý Tả
 • 23/04/2020 14:30
 • Anh hungx Vàng Lý Tả zus shông 1926, minhx cxưx Môngz, kuz tsêr nhoz xar Kim Bon, hênhx Phù Yên, xênhr Sơn La. Shông 1947, tix lâul kruôz ntuôl cxuô chuôz zis pluôs zus jêik canr bôs haz tưz zos cơ sơv cach mangs, uô tuz xang xur mông ntơưv hênhx.
 • Anh hungx Hà Văn Ắng
 • 16/04/2020 09:50
 • Anh hungx Hà Văn Ắng (Tương Phi) zus shông 1923, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Mường Chanh, hênhx Mai Sơn, xênhr Sơn La. Shông 1945, Hà Văn Ắng đrul pangz cach mangs Mường Chanh ntâus tsangv txinhz chinhr cuênx ntơưv xar, nde môngl txinhz chinhr cuênx ntơưv thix xar Sơn La.
 • Anh hungx Lò Văn Giá
 • 19/03/2020 10:16
 • Lò Văn Giá zos nênhs Nduôr, zus shông 1919 ntơưv jos Cọ, xar Chiềng An, thix xar Sơn La (nhis hnuôr zos đrôngl Sơn La), xênhr Sơn La hur iz chuôz zis pluôs. Hli 8/1943, chi bôs Tsêr uô tưx Sơn La cuêt tinhv tsov cưv tsir tơưv tsêr tsêr tưx tsuô iz cxa nênhs uô tưx tsinhz chei côt canr chia bangx tsuô jas Tôngv khơiv nghiar 1945.
 • Anh hungx Hoàng Đình Hợp
 • 05/03/2020 10:11
 • Hoàng Đình Hợp zus shông 1930, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Lăng Hiếu, hênhx Trùng Khánh, xênhr Cao Bằng, môngl uô tuz tros hli 9 shông 1950, hi sinh shông 1978.
 • Pux anh hungx Nguyễn Thị Út
 • 27/02/2020 14:58
 • Pux anh hungx Nguyễn Thị Út (Út Tịch) zus shông 1920 ntơưv xar Tam Ngãi, hênhx Cầu Kè, xênhr Trà Vinh. Muôv tu zus 6 tus nhuôs zâu tangz sis por lênhx môngl ntâus nênhs fêv tuôr jêx jos, ntâus ntêx hur changr chei nhoz trôngx qơư, zos nênhs muôx lu lus haz nto bê hur ntu ntâus tir Mir “Yuôr luz tơư trik tưz ntâus”.
 • Anh hungx Nguyễn Văn Thương
 • 20/02/2020 10:49
 • Nguyễn Văn Thương (Hai Thương) zus shông 1938 hur iz tsêr muôx truênx thôngr cach mangs nhoz kuz tsêr pluôs Tây Ninh. Kror muôx 10 shông, zơưv tưz thor môngl xang xur mông, chênhr mangx môngl côngv ntâu hoax đôngs cach mangs.
 • Anh hungx Bùi Văn Bịn
 • 13/02/2020 10:18
 • Anh hungx Bùi Văn Bịn (bê tas hu uô Bùi Văn Thế) zus shông 1949, minhx cxưx Mix Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Thọ Sơn, hênhx Triệu Sơn, xênhr Thanh Hóa, môngl uô tuz tros hli 7 shông 1968.
 • Anh hungx Nguyễn Hồng Quảng
 • 06/02/2020 09:49
 • Đôngx chir Nguyễn Hồng Quảng (zus shông 1942), minhx cxưx Mix Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Phú Long, hênhx Nho Quan, xênhr Ninh Bình, môngl uô tuz tros hli 4/1962.
 • Anh hungx Liêtx sir Trương Công Man
 • 26/12/2019 10:15
 • Trương Công Man zus shông 1930, minhx cxưx Mênhx Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Cẩm Phong, hênhx Cẩm Thủy, xênhr Thanh Hóa, môngl uô tuz tros shông 1947 zos iz lênhx tuz tros xur mông xuât săc, mưu trir jungr camv ntơưv đais đoanx Đồng Bằng – zov chênhr hoax đôngs hur thangx tsangv tov kangz nênhs fêv.
<< <  7  8  9  10  11  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.