Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thạch Thị Thanh - Nav pul Nam bộ truôx đrênhk
 • 24/12/2020 13:50
 • Pul Thạch Thị Thanh (Ba Thanh), minhx cxưx Khmer, zus shông 1901 ntơưv jos Rùm Sóc, xar Châu Điền, hênhx Cầu Kè, xênhr Trà Vinh zos iz hur chor nênhs tiv zix nhoz trôngx qơư truôx đrênhk ntâus tir Mỹ - Ngụy.
 • Hồ Phòm - nênhs anh hungx trôngx lôngl chuô Cha Lo
 • 10/12/2020 10:10
 • Anh hungx Hồ Phòm zos nênhs Bru - Vân Kiều, nhoz jos Hà Vi, xar Dân Hóa, hênhx Minh Hóa, xênhr Quảng Bình. Shông 1954, zơưv môngl uô tuz trok, uô hâux lưv por vêv an ninh sâuv ntu đriv Việt-Lào.
 • Anh hungx A Tranh
 • 19/11/2020 09:12
 • Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv A Tranh bê tas hu A Niếc, minhx cxưx Xê Đăng, zus shông 1929, ntơưv xar Đăk Ui, hênhx Đăk Hà, xênhr Kon Tum. Zơưv zos nênhs kra muôx nhân vâts T’nú (T’nú zos bê jeik hoax đôngs cưs Đangv hu trâu A Tranh) hur tac phâmv nto bê “Rừng xà nu” ntơưv tsêr văn Nguyễn Trung Thành.
 • Biên đaos sênhr chêr Y Brơm
 • 05/11/2020 13:44
 • Y Brơm zos nghês sir haz biên đaos sênhr chêr Việt Nam. Zơưv zos minhx cxưx Ba Na, zus ntơưv jos Đak Hlah, xar Lơ Pang, hênhx Mang Yang, xênhr Gia Lai.
 • Kpăh Tít - Lênhx Anh hungx hluôs
 • 29/10/2020 14:13
 • Kpăh Tít (bê tas hu uô Ama Tai) zus shông 1950, nhoz xar Đất Bằng, hênhx Krông Pa, xênhr Gia Lai. Muôx 17 shông, Kpăh Tít tưz uô cơ sơv trâu cach mangx, muôx 18 shông, tix lâul môngl uô Pangz Trinh sat an ninh vur trang hênhx Krông Pa.
 • Tsêr văn cach mangx lâul Y Điêng
 • 08/10/2020 13:54
 • Tsêr văn Y Điêng (bê tas hu uô Y Điêng Kpă Hôp), zus shông 1928 nhoz jos Thung, xar Đức Bình Đông, hênhx Sông Hinh, xênhr Phú Yên. Y Điêng môngl hoax đôngs cach mangx thâuv kror muôx 17 shông, lo cêt nax Đangv shông 1949.
 • Anh hungx Ksor Ôi
 • 24/09/2020 16:33
 • Ksor Ôi (Ama Thế) zus shông 1946 hur iz chuôz zis pluôs nhoz jos Ji, xar Krông Năng, hênhx Krông pa, xênhr Gia Lai.
 • Nghês sir Pêx xinhv Y Moan Êmuôl
 • 10/09/2020 10:58
 • Nghês sir Pêx xinhv Y Moan Êmuôl (1957 - 2010) bê tas hu Y Bliêo, minhx cxưx Ê Ðê zus hur iz chuôz zis pêx xinhv nhoz jos M’Ðrăk (nhis nuôr zos hênhx M’Ðrăk, xênhr Ðăk Lăk).
 • Anh hungx Giàng A Sình
 • 27/08/2020 14:24
 • Giàng A Sình zus shông 1957, minhx cxưx Môngz, kuz tsêr nhoz xar Phìn Hồ, hênhx Sìn Hồ, xênhr Lai Châu. Thâuv lo yangx côngz bê Anh hungx, đôngx zos binh nhâtr, chiênr sir zus tuz trok đais đôis, tiêuv đoanx 2, bôx đôis trôngx qơư hênhx Sìn Hồ, xênhr Lai Châu, Cuân khu 2.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.