Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Anh hungx Cà Văn Khum
 • 23/07/2020 11:02
 • Zơưv zos minhx cxưx Nduôr, zus shông 1942, kuz tsêr nhoz jos Gióng, xar Chiềng Cơi, thix xar Sơn La (nhis hnuôr zos đrôngl Sơn La), xênhr Sơn La. Môngl uô tuz trok hli 2 shông 1964, zơưv pâuz mênhx hâux lưv kangz ntux zov chênhr ntơưv Đangv trâu cach mangs têz qơưs fôngx zưl, tsi cxơưx txov nhev, sănr sangx tuôk chia uô tar hâux lưv thênhx saz zos.
 • Anh hungx Đèo Văn Khổ
 • 16/07/2020 10:32
 • Anh hungx Đèo Văn Khổ zus shông 1937, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Chiềng Lao, hênhx Mường La, xênhr Sơn La. Hli 4/1962, zơưv môngl uô tuz trok, uô hâux lưv ntơưv Têi Băc.
 • Anh hungx Zangx Lao Pà
 • 09/07/2020 19:44
 • Anh hungx Zangx Lao Pà, nênhs Môngz nhoz xar Sín Hồ Sán (nhis hnuôr zos xar Sán Chải, hênhx Si Ma Cai, xênhr Lào Cai) viv nzuz nênhs fêv Pháp, zơưv môngl uô ju cich chia lo tuôr fov tuô nênhs fêv.
 • Dungr sir tuô yêz Sèn Vạn Vần
 • 02/07/2020 16:44
 • Shông 1972, Sèn Vạn Vần, minhx cxưx Langl nhoz xảtr buôs đriv Thèn Phàng (hênhx Xín Mần, xênhr Hà Giang) sâu ntơưr môngl uô tuz tros thâuv tsinhv zos shuv xinhz kror nhis muôx 20 shông.
 • Anh hungx Mùa A Páo
 • 26/06/2020 14:55
 • Đais tar, Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Mùa A Páo zus shông 1929 ntơưv thix trânr Sìn Hồ, hênhx Sìn Hồ, xênhr Lai Châu.
 • Anh hungx Hoàng Thế Cao
 • 18/06/2020 10:18
 • Hoàng Thế Cao shang shông 1936, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Đà Vị, hênhx Na Hang, xênhr Tuyên Quang, môngl uô tuz tros hli 1 shông 1968.
 • Anh hungx Bùi Văn Nê
 • 11/06/2020 15:01
 • Bùi Văn Nê shang shông 1947, minhx cxưx Menhx Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Hưng Thị, hênhx Lạc Thủy, xênhr Hòa Bình, môngl uô tuz tros hli 9 shông 1965.
 • Mai Ngọc Thoảng - Lênhx Anh hungx xur mông
 • 04/06/2020 10:43
 • Mai Ngọc Thoảng shang shông 1953, minhx cxưx Mix Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Ngọc Trạo, hênhx Thạch Thành, xênhr Thanh Hóa. Zơưv lo hu uô “tus nôngl uô thơưx” sâuv măts tsâns xur mông hur jas ntâus 81 hnuz mo ntơưv Thanhx lâul Quảng Trị shông 1972.
 • Anh hungx Dương Công Sửu
 • 28/05/2020 14:50
 • Dương Công Sửu shang shông 1950, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Bắc Sơn, hênhx Bắc Sơn, xênhr Lạng Sơn, môngl uô tuz tros hli 7 shông 1967.
 • Anh hungx Lò Văn Bường
 • 14/05/2020 10:38
 • Lò Văn Bường, zus shông 1924, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Thanh Cao, hênhx Thường Xuân, xênhr Thanh Hóa, môngl uô tuz tros hli 8 shông 1948.
 • Anh hungx Đinh Đức Dừa
 • 07/05/2020 09:21
 • Đinh Đức Dừa zus shông 1948, minhx cxưx Mênhx Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Gia Phù, hênhx Phù Yên, xênhr Sơn La; môngl uô tuz tros hli 4 shông 1968.
 • Anh hungx Lò Văn Hắc
 • 29/04/2020 15:18
 • Anh hungx Lò Văn Hắc (Lộc Tài) zus shông 1905, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Mường Chanh, hênhx Mai Sơn, xênhr Sơn La. Thâuv nzur, Lò Văn Hắc tưz môngl côngv Hôis Thanh niên chơưv têz qơưs, đrul Pêx xinhv tsinhz chinhr quênx shông 1945.
 • Anh hungx Vàng Lý Tả
 • 23/04/2020 14:30
 • Anh hungx Vàng Lý Tả zus shông 1926, minhx cxưx Môngz, kuz tsêr nhoz xar Kim Bon, hênhx Phù Yên, xênhr Sơn La. Shông 1947, tix lâul kruôz ntuôl cxuô chuôz zis pluôs zus jêik canr bôs haz tưz zos cơ sơv cach mangs, uô tuz xang xur mông ntơưv hênhx.
 • Anh hungx Hà Văn Ắng
 • 16/04/2020 09:50
 • Anh hungx Hà Văn Ắng (Tương Phi) zus shông 1923, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Mường Chanh, hênhx Mai Sơn, xênhr Sơn La. Shông 1945, Hà Văn Ắng đrul pangz cach mangs Mường Chanh ntâus tsangv txinhz chinhr cuênx ntơưv xar, nde môngl txinhz chinhr cuênx ntơưv thix xar Sơn La.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.