Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv tsôngv box M’nông, Mạ, Ê đê
 • 27/10/2021 14:52
 • Tsôngv box M’nông, Mạ, Ê đê sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tsinhv tuôr tsês lêr siz jênhv cưr tix, jêx, jos. Lê rsiz jênhv tsinhv tuôr tsês chor car nhênhs hur jos, đuô jos, đuô zangv minhx cxưx siz jênhv cưr tix los sis hur cxuô luz jos uô cê.
 • Y Thuyên Ksơr
 • 30/09/2021 16:36
 • Y Thuyên Ksơr tsinhv muôx bê hu Ksơr Yroa, zus shông 1945, minhx cxưx M'nông, kuz tsêr nhoz jos M’nang Dơng, xar Yang Mao, hênhx Krông Bông, xênhr Đăk Lăk. Tsi tâu muôx 16 shông, zơưv tưz tơưv ntơưv chuôz zis môngl uô cach mangx. Ntơưv xênhr đôix Đăk Lăk, zơưv lo xair môngl uô Ban An ninh B5, môngl uô An ninh H9 (Krông Bông)…
 • Anh hungx Đổng Dậu
 • 23/09/2021 10:46
 • Đổng Dậu (zos Thắng) zus shông 1927, minhx xưx Chăm, kuz tsêr nhoz xar Phước Thái, hênhx An Phước, xênhr Bình Thuận. Thâuv thưx jân Pháp tror tuôx ntâus Nam Trung Bộ, Đổng Dậu mangl ntêl môngl uô tuz trok por vêv jêx jos, tangz sis zơưv tsinhr lo njiz chor cơ sơv cach mangx haz pâuz. Txix ntơư zơưv hoax đôngx hur plơưr nênhs fêv, ntâu jas cênhz đrul canr bôx cach mangx môngl tsêz ntơưr tir nênhs fêv.
 • Anh hungx A Dừa
 • 26/08/2021 14:32
 • Anh hungx A Dừa zus shông 1936, minhx cxưx X’tiêng, kuz tsêr nhoz xar Đăk Nông, hênhx Ngọc Hồi, xênhr Kon Tum.
 • Anh hungx Lỷ A Coỏng
 • 19/08/2021 11:01
 • Lỷ A Coỏng (1923 - 1999), tsinhv hu Lý Vĩnh Phớc, zos nênhs Chu, kuz qơư nhoz xar Thanh Y, hênhx Đầm Hà, xênhr Quảng Ninh. Zơưv môngl hoax đôngx ju cich ntơưv chor xar tox saz Nà Pá haz Thanh Y.
 • Anh hungx Rơ Ô Cheo
 • 11/08/2021 16:06
 • Rơ Ô Cheo zus shông 1952, minhx cxưx Gia Rai, nhoz jos Chư Jú, xar căn cưr cach mangx Ia Rsai, thuôx hênhx H2, xênhr Đăk Lăk (nhis nuôr zos xar Ia Rsai, hênhx Krông Pa, xênhr Gia Lai).
 • Anh hungx Siu Blêh
 • 04/08/2021 10:55
 • Siu Blêh zus shông 1944, zos minhx cxưx Gia Rai, kuz tsêr nhoz xar Ia Lang, hênhx Đưc Cơ, xênhr Gia Lai, môngl uô cach mangx shông 1963.
 • Anh hungx Alăng Bin
 • 29/07/2021 10:24
 • Alăng Bin zus shông 1931, minhx cxưx Stiêng, kuz tsêr nhoz hênhx Giằng, nhizz nuôr zos hênhx Nam Giang, xênhr Quảng Nam. Txix shông 1954 - 1960, Alăng Bin uô tuz trok xang xur mông ntơưv Trung ương trâu Khu 5.
 • Anh hungx K’Kíu - lênhx nhuôs ưu tur ntơưv minhx cxưx K’Ho
 • 07/07/2021 15:21
 • K’Kíu zus shông 1907, ntơưv jos Kòn Tẻ Srê, xar Lộc Thành, hênhx Bảo Lâm, xênhr Lâm Đồng. Thâuv muôx 15 shông, K’Kíu mangl nênhs fêv Pháp ntêl môngl uô krêr. 17 shông, K’Kíu kruôz hu chor fôngx zưl nênhs K’Ho, nênhs Mạ tir tangr ntêl môngl uô krêr, ntêl uô tuz trok, tsi côngv saz cênhz Pháp.
 • Anh hungx Cơlâu Nâm
 • 17/06/2021 10:03
 • Cơlâu Nâm (1930 – 2018) zus ntơưv jos Pơr’ning, xar Rguh, nhis nuôr zos xar Lăng, hênhx Tây Giang, xênhr Quảng Nam. Zơưv nto bê zos huênx thoaix Trường Sơn. Muôx 16 shông, zơưv uô nênhs xang xur trâu cơ sơv jeik ntơưv cach mangx tir Pháp.
 • Anh hungx Vừ Chông Pao
 • 10/06/2021 14:19
 • Vừ Chông Pao (1930-2015) kuz tsêr nhoz Mường Ải, xar Tà Cạ, hênhx Tương Dương (nhis nuôr zos jos Sơn Hà, xar Tà Cạ, hênhx Kỳ Sơn, Nghệ An).
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.