Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr hôix jos Diêmx ndu txus Thuiv tôv Cuan hox
 • 29/03/2018 09:43
 • Lêr hôix đên Phuôz Teik Pus - Thuiv tôv Cuan hox (tsinhv hu uô lêr hôix jos Diêmx) zos iz hur chor lêr hôix lux ntơưv xênhr Băc Ninh lo côngs nhênhx zos Di sanv văn hoar phi vâtx thêv têz qơưs shông 2016.
 • Lêr hôix đha hluôr tơưk ntơưv nênhs Pax Thenv nhoz Tuên Quang
 • 15/03/2018 15:05
 • Nênhs Pax Thenv nhoz Tuên Quang tsỉnh tsov cưv Lêr hôix đha hluôr tơưk truênx thôngr tsuô hnuz 16 luz iz hli ntux nax shông chia uô tsâus tsưr xinhz pangz iz shông kôngz jông, uô tsâus nox tsâus nangr, pux tuz nhuôs hur jos nox kangz nhoz jông tsi muôx moz.
 • Caz siz hluz Xuân Dương - Net văn hoar hur côngx đôngx nênhs Nduôr, Nungx
 • 09/03/2018 08:10
 • Caz siz hluz Xuân Dương muôx hur côngx đôngx nênhs Nduôr, Nungx nhoz xar Xuân Dương (hênhx Na Rix, Băc Kanx) puôs thâuv nzur lus. Txus hnuz 25/3 (hli ntux) nax shông, tuz nxeik hluôs cxuô luz jêx jos hur hênhx haz chor thangx tsangv iz puôs ndil ntơưv Langx Sơn, Thair Nguên... tưz tuôx côngv hôix.
 • Hôix môngl krêz lax ntơưv nênhs Nduôr
 • 01/03/2018 09:37
 • Txus thơưx hnuz hli Iz ntơưv shông yaz, nênhs Nduôr krêz Hôix môngl krêz lax đrul saz xangr cuôs lo kôngz ntâu, cxuô lênhx nênhs muôx jul, shang ntâu tuz nhuôs.
 • Trăngx Khui ntơưv nênhs Bru - Vân Kiêux
 • 18/01/2018 09:14
 • Trăngx Khui ntơưv nênhs Bru - Vân Kiêux zos zangv trăngx khênhx chia jiênr tav, biêuv đatx tinhx camv, saz xangr lus cuan hêx tsôngv langx, xênhv, jêx jos.
 • Tsaz blêx yaz ntơưv nênhs Nduôr
 • 11/01/2018 09:54
 • Trơưs phong tux ntơưv nênhs Nduôr nhoz Cao Băngx, txus tsuô hli Ziv ntux, thâuv pux tuz nhuôs jêx jos tror kangz uô lov jêv ntưl uô lêr côngv blêx yaz.
 • Chiêng Tha ntơưv nênhs B’râu
 • 21/12/2017 09:45
 • Nênhs B’râu nhoz Kon Tum, chiêng Tha zos chuôz zênhx thiêng, tsuôs zôngv tsuô tsưr xinhz hur chor nghi lêr tiv zix xưs li lêr gâul tưv, chaix tangs mor nox, lêr phôngv blêx yaz…
 • Đaiv lêr Lunx ntơưv nênhs Chơ Ro
 • 07/12/2017 09:55
 • Nênhs Chơ Ro, đaiv lêr zos chuôz zênhx muôx grê, tangr tưs tưz tsuv muôx hur cxuô trôngx yôngz, hnuz cơưv chei… ntơưv xênhv.
<< <  15  16  17  18  19  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.