Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô hăt janh Lỷ A Coỏng
 • 19/08/2021 11:01
 • Lỷ A Coỏng (1923 - 1999), moh lah Lý Vĩnh Phớc, bu nuyh Dao, ntŭk deh ta xă Thanh Y, n'qual Ðầm Hà, n'gor Quảng Ninh. Che lăp pah kan bư du kích ta ăp bản mpeh yôk Nà Pá n'hanh Thanh Y.
 • Nô hăt janh Rơ Ô Cheo
 • 11/08/2021 16:06
 • Rơ Ô Cheo deh năm 1952, bu nong Jrai, ta bon Chư Jú, xă ntŭk kăch mạng Ia Rsai, tâm n'qual H2, n'gor Dak Lak (abaơ lah xă Ia Rsai, n'qual Krông Pa, n'gor Gia Lai).
 • Nô hăt janh Siu Blêh
 • 04/08/2021 10:55
 • Siu Blêh deh năm 1944, bu nuyh bu nong Jrai, ntŭk deh ta xă Ia Lang, n'qual Ðức Cơ (Gia Lai), pah kan ma kăch mạng năm 1963.
 • Nô hăt janh Alăng Bin
 • 29/07/2021 10:24
 • Alăng Bin deh năm 1931, bu nuyh bu nong Stiêng, ntŭk deh ta n’qual Giằng, abaơ lah n’qual Nam Giang, n’gor Quảng Nam. Ntơm năm 1954 – 1960, Alăng Bin bư ka han mbơh hưn nô nau đah Trung ương n’hanh Khu 5.
 • Nô hăt janh K’Kíu - bu nuyh kon gĕh âk nau uĕh blau bơh bu nong K’Ho
 • 07/07/2021 15:21
 • K’Kíu deh năm 4907, ta bon Kòn Tẻ Srê, xă Lộc Thành, n’qual Bảo Lâm, n’gor Lâm Ðồng. Tât 15 năm, phung Prăng nhŭp K’Kíu bư dĭk. Năm 17, K’Kíu jă ăp bu nuyh K’Ho, Mạ n’gang nau nhŭp bu nuyh bon lan bư dĭk, n’gang nhŭp bu nuyh bon lan bư ka han, mô hôm ŭch pah kan ma Prăng.
 • Nô hăt janh Cơlâu Nâm
 • 17/06/2021 10:03
 • Cơlâu Nâm (1930 – 2018) deh ta bon Pơr’ning, xă Rguh, abaơ lah xă Lăng, n’qual Tây Giang, n’gor Quảng Nam. Che dơi bu moh kơp lah bu nuyh gĕh âk n’hâm suan tâm lơh ta Trường Sơn. Tât 16 năm, che pah kan mbơh hưn nô nau ma kăch mạng tâm lơh đah Prăng.
 • Nô hăt janh Vừ Chông Pao
 • 10/06/2021 14:19
 • Vừ Chông Pao (1930 – 2015), ntŭk deh ta bản Mường Ải, xă Tà Cạ, n’qual Tương Dương ( aBaơ lah ta bản Sơn Hà, xă Tà Cạ, n’qual Kỳ Sơn, Nghệ An).
 • Nô hăt janh Puih Thu
 • 03/06/2021 11:04
 • Bôk năm 1963, Puih Thu, moh lah Puih Banh (deh năm 1935), bu nong Jrai, ntŭk deh ta xă Ia Lớp, n'qual Chư Prông, n'gor Gia Lai lĕ dăn ndâk njêng đội du kích n'hanh dơi bu jao nau kan bư trung đội trưởng gơi tâm lơh ma ka han bu.
 • Nô hăt janh Hoàng Văn Trai
 • 20/05/2021 14:40
 • Hoàng Văn Trai deh năm 1959, bu nong Nùng, ntŭk deh ta xă Thụy Hùng, n’qual Cao Lộc, n’gor Lạng Sơn. Jêh nti lôch Wâl nti săm bŭt Kông an Cao Lạng, Hoàng Văn Trai dơi bu jao nau kan ta n’qual Bảo Lạc n’hanh Quảng Hà.
 • Nô hăt janh Quách Văn Rạng
 • 06/05/2021 10:56
 • Nô hăt janh Quách Văn Rạng deh năm 1956, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Thành Công, n’qual Thạch Thành, n’gor Thanh Hóa. Che jêng du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan mât Bri dak ta tâ tâm lơh bơh pĭt N’har bri mpeh Bắc.
 • Nam Long – Kô ruanh bar tâ leo ka han hăn tâm lơh ta mpeh Nam
 • 08/04/2021 13:54
 • Trung tướng Vũ Nam Long mô rĭ dơi bu kuăl Nam Long (1921-1999) săk moh ngăn ngăn lah Ðoàn Văn Ưu, bu nong Tày ta Cao Bằng. Jêh dơi bu ân hăn ta Khêch nti wâl săm bŭt ntĭm tâm lơh Hoàng Phổ, che sĭt pah kan ta Ðội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, ntĭm gai ka han mât njŭn trong ân ma Hồ Chí Minh ntơm bơh ntŭk tâm lơh Tân Trào tât ta Hà Nội ndâk nau Rbŭn Tuyên ngôn Ðộc lập năm 1945.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.