Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau tâm nsông kăl e bơh bu nuyh Bu Nong
 • 30/12/2021 10:08
 • Nau tâm nsông kăl e bơh bu nuyh Bu Nong gĕh ăp ntil nau aơ: Hăn ôp, tâm kol, tâm sông. Nau rbŭn hăn ôp dơi ndâk kan lor ma tâm nsông 1 - 3 năm.
 • Bư brah kuăl brah Ŭnh bơh bu nuyh Mạ
 • 23/12/2021 10:02
 • Bu nuyh Mạ n'gor Dak Nong gĕh nau bư brah kuăl brah Ŭnh đah ăp ntil nau kan êng. Tâm ka lang bri yôk, ŭnh ang mprơh ăp ntil nau m'hĭk, njŭn tât nau uĕh lăng, nau m'ak tâm nuih n'hâm, nau đăp mpăn ma bu nuyh Mạ.
 • Bư brah n'gar bon bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ
 • 08/12/2021 10:32
 • Tâm ăp bon bu nong Bu Nong, Mạ way gĕh n'gar luh lăp. Tâm n'gar bon nĕ jêng nau tâm r'nglăp ăp bu nuyh tâm bon lan, tâm jrŏng rnoi. Yor nĕ, bu nuyh bon lan uănh kh'lay n'hanh way ndâk nau bư brah n'gar bon dŭt khay 3, bôk khay 4 lơ âm; nau bư brah aơ dơi bu ndâk bư du nar ta n'gar bon.
 • Bư brah tơm gêy bơh bu nuyh Bu Nong
 • 02/12/2021 09:12
 • Bu nuyh Bu Nong way bư brah ăp ntil. Ăp ntil nau bư brah kh'lay tâm nau rêh n'hanh nau pah kan bư mir jan ba dơi gĕh nau dăn gơi ăp brah yang dơi ân mơ bu nuyh bon lan dơi bư brah. Tơm gêy jêng tơm brah yang way gŭ. Ăp brah yang gŭ n'hanh tât rbŭn ta ntŭk uĕh gơi uănh nuih n'hâm rŏng n'hanh gĕh nau sâm kơl ăp r'năk, ăp bon lan.
 • Bư brah hao wâl mhe bơh bu nuyh Mạ
 • 25/11/2021 10:01
 • Gơi ndâk nkra gĕh du wâl klơ lah dơi gĕh n'hâm suan tâm kơl, du nuih pah kan tĕng nau kan bơh ăp bu nuyh tâm r'năk, tâm jrŏng rnoi n'hanh bu nuyh bon lan tâm bon bu nuyh Mạ. Lah ăp tâ ndâk nkra wâl klơ, nau hao gŭ wâl mhe jêng du ntil nau kh'lay. Bu nuyh Mạ bư brah lah yang ma wâl lor ma hao wâl mhe.
 • Bư brah dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe
 • 11/11/2021 09:55
 • Bư brah dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe mô gĕh tâm kơt khă nĕ lah gĕh du ntil nau kan tâm ban, nau lah uĕh n'hanh dăn brah yang mât ăp bu nuyh gĕh nau uĕh lăng săk jăn, bu nuyh ranh rêh jŏ. Nau bư brah aơ dơi bu bư brah ta r'năk sa mô rĭ ndâk bư tâm bon lan; dơi ndâk kan âk rlau đah nô nau bư brah bă bă.
 • Bư brah m'ak gĕh n'sĭt ndơ tăm bơh bu nuyh Bu Nong
 • 04/11/2021 15:17
 • Bư brah m'ak gĕh n'sĭt ndơ tăm dơi bu ndâk kan ta yăn kăl wai, jêh bu nuyh tâm bon pĕ ăp ntil tơm tăm. Aơ jêng khay dăch dŭt năm nĕ dơi khăn păng kơp jêng rbŭn têt bơh bu nuyh Bu Nong.
 • Bư brah tâm r'nglăp oh nô bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe
 • 27/10/2021 14:52
 • Bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe tâm lam n'gor Dak Nong hôm mât mray nau bư brah tâm r'nglăp oh nô, tâm r'nglăp bon lan. Bư brah tâm r'nglăp dơi bu ndâk kan tĕng bu nuyh tâm bon (buôn), êng bon (buôn), êng bu nong tâm r'nglăp oh nô mô rĭ đah bon (buôn) aơ ma bon êng.
 • Rbŭn bư brah tŭp mih rah bơh bu nuyh Bu Nong
 • 14/10/2021 14:29
 • Tĕng nau way bơh bu nuyh Bu Nong, mih rah jêng lah mih tŭp dak khih nĕ khăn păng way ndâk nau rbŭn bư brah gơi bư bah nau khih, dăn Brah mih njŭn ma bon lan nau uĕh lăng tâm r'nglăp đah nau rêh jêng...
 • Y Thuyên Ksơr
 • 30/09/2021 16:36
 • Y Thuyên Ksơr hôm gĕh săk moh lah Ksơr Yroa, deh năm 1945, bu nuyh Bu Nong, ntŭk deh ta bon M'nang Dơng, xă Yang Mao, n'qual Krông Bông, n'gor Dak Lak. mô hŏ tât 16 năm, che lĕ pah kan ma kăch mạng. Ntơm bơh N'gor đội Dak Lak, che dơi bu dăp pah kan ta Ban An ninh B5, jêh rĭ An ninh H9 (Krông Bông)...
 • Nô hăt janh Ðổng Dậu
 • 23/09/2021 10:46
 • Ðổng Dậu (moh săk ngăn ngăn lah Thắng" deh năm 1927, bu nong Chăm, ntŭk deh ta xă Phước Thái, n'qual An Phước, n'gor Bình Thuận. Lah phung Prăng lơh ta Nam Trung Bộ, bu nhŭp Ðổng Dậu bư ka han mât thôn, khă nĕ păng way mâp âk kan bộ kăch mạng n'hanh gĭt nô nau mô uĕh. Ntơm bơh nĕ păng pah kan tâm ka lang ka han bu, âk tâ pah kan n'hanh kăch mạng njŭn săm bŭt ntĭm ndâk nau tâm lơh.
 • Bắc Bộ phủ - nau têl uĕh bơh nau janh tâm lơh kách mạng
 • 05/09/2021 14:36
 • Bắc Bộ phủ lah du rplay wâl bar tâng ta mrô 12 trong Ngô Quyền, Hà Nội. Ta Kách mạng khay Pham, nar Hà Nội lĕ r'ngôch dâk tâm lơh (19/8/1945), phung ka han Việt Minh n'hanh ma Bu nuyh bon lan Hà Nội lĕ tât lơh n'hanh pit sŏk wâl aơ.
 • Nô hăt janh A Dừa
 • 26/08/2021 14:32
 • Nô hăt janh A Dừa deh năm 1936, bu nong X'tiêng, ntŭk deh ta xă Dak Nong, n'qual Ngọc Hồi, n'gor Kon Tum.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.