Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak sŭt bạc hà ta Hà Giang
 • 09/06/2022 16:38
 • Ăp năm tât ta khay 9 n'hanh khay 12 jêng yăn tơm bạc hà blang kao, yor nĕ bơh pĭt trong bri dak 4C hăn tât ta ăp n'qual Cao nguyên lŭ Hà Giang gĕh âk rbăn thung sŭt bu dơm rong.
 • Mạy Coong - tơm si nkah tât yăn srih tăm ba bơh bu nuyh Tày Bắc Hà
 • 02/06/2022 10:25
 • Mạy tâm nau ngơi Tày lah tơm, Mạy Coong lah tơm Coong, aơ lah tơm bồ kêt bri dơi u, yuh bu nuyh Yuăn dŏng gâm dak ŭm bôk. Lah bu nuyh Tày ta ntŭk yôk prêh n'qual Bắc Hà, n'gor Lào Cai, lah tơm Coong n'ha chăng nĕ jêng nau mbơh ân bu nuyh bon lan srih tăm ba.
 • Rbŭn Quốc tế nchră nau kan Trôm yôk ŭnh tâ 20 dơi ndâk kan tâm khay 11 ta Dak Nong
 • 26/05/2022 10:33
 • Tĕng nau nchră kan, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong kan ndrek ma Ủy ban Bri dak UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Viện Khoa học Ðịa chất n'hanh Khoáng sản, Bộ Tài nguyên n'hanh Môi trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học n'hanh Công nghệ Việt Nam ndâk nar Rbŭn quốc tế nchră nau kan Trôm yôk ŭnh (ISV) tâ 20 dơi ndâk kan ta Dak Nong.
 • Play kroch bri Mẫu Sơn
 • 20/05/2022 16:57
 • Play kroch bri Mẫu Sơn dơi bu nuyh Dao tăm âk ta ăp ntŭk neh bri ta Mẫu Sơn, n'qual Lộc Bình (Lạng Sơn). Abaơ xă Mẫu Sơn gĕh rlau 50 hec ta neh tăm tơm play kroch bri, dơi bu tăm âk ta ăp thôn Bó Pằm, Nà Mò.
 • Nau kan nkra nhang ntơm kăl e bơh bu nuyh Nùng An
 • 12/05/2022 15:34
 • Tâm nau rêh bu nuyh Nùng An ta thôn Phia Thắp, xă Phúc Sen, n'qual Quảng Hòa, n'gor Cao Bằng, nau kan nkra nhang jêng du ntil nau kan gĕh ntơm kăl e. Ntơm bơh tơm mai, njop tơm gạo, njop tơm n'ho chăng, mbrui si..., bu nuyh Nùng An lĕ nkra jêng nhang dŭt bô kah, nơih ŭnh sa n'hanh mât jŏ mô gĕh iơh.
 • Nau bư brah n'hanh nau pâl tâm rlong đât rse
 • 12/05/2022 15:35
 • Năm 2015, Nau bư brah n'hanh nau pâl tâm rlong đât rse ta Việt Nam, Drôn, Hàn Quốc, Philipines dơi UNESCO nchih kơp ta Săm bŭt Di sản nau way phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh.
 • Chênh kah mbêt hương Tú Lệ
 • 05/05/2022 14:51
 • N'qual mpeh yôk Văn Chấn, n'gor Yên Bái bơh đah gĕh trà Shan tuyết lah hôm gĕh mbêt Tú Lệ dơi âk bu dăch ngai gĭt. Tĕng nau bu nuyh Thái, ntil mbêt aơ dơi khăn păng moh lah mbêt Tan Lả, du ntil mbêt đặc sản gĕh ta đŭng yôk Tú Lệ.
 • Bánh njra bôk bu nuyh Sán Dìu
 • 28/04/2022 11:44
 • Tât ta ăp nar rbŭn, Têt, tâm nsông... bu nuyh Sán Dìu n'gor Quảng Ninh way bư bánh njra bôk. Ndơ dŏng bư banh lah ăp ntil ndơ gĕh bư mir jan ba gĕh phe mbêt, r'nga, tuh neh.... Phe mbêt dơi bu săch nê nê, trăm tâm dak 10 - 15 m'nĭt jêh rĭ wơt nkhŭt tâm mpăl juh rhăch dŏng bư banh.
 • Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương ta Phú Thọ
 • 20/04/2022 16:42
 • Năm 2012, UNESCO r'nê lah uĕh "Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương ta Phú Thọ" jêng Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh. Aơ jêng di sản tơm gĕh bơh Việt Nam dơi r'nê lah uĕh ta ntil nau way. Tâm nau mĭn nuih n'hâm bơh bu nuyh Việt, Adăch Hùng jêng ăp jrŏng rnoi, gĕh n'hâm suan ndâk njêng bri dak n'hanh mât bri dak. Gơi kah gĭt n'hâm suan ăp Adăch Hùng, Bu nuyh bon lan lĕ ndâk nkra wâl bư brah kah gĭt (Ntŭk têl nô nau kăl e đền Hùng) tâm klang lah yôk Nghĩa Lĩnh n'hanh sŏk lơ âm 10 khay 3 ăp năm jêng nar bư brah kah gĭt Jrŏng rnoi.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.