Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Rbŭn bư brah Tháp Bà Ponagar
 • 10/08/2022 06:10
 • Rbŭn bư brah Tháp Bà Ponagar ta n'gor Khánh Hòa hôm dơi bu moh jêng Rbŭn bư brah Thiên Y A Na Thánh Mẫu mô rĭ Bư brah vía Bà dơi bu nchih ta Săm bŭt ndơ têl nau way phi vật thể bri dak năm 2012, kơp tĕng nau kan Rbŭn bư brah way ơm, dơi ndâk kan ăp ta ta ntŭk têl nau kăl e - nau way bri dak Tháp Bà Ponagar, klơ yôk Cù Lao, ta phường Vĩnh Phước, bon têh Nha Trang, n'gor Khánh Hòa.
 • Kọn dak Nà Khương
 • 04/08/2022 14:57
 • Ngai đah bon têh Lai Châu rlau 30 km, ăp kọn dak têh ta bản Nà Khương (xă Bản Bo, n'qual Tam Ðường, n'gor Lai Châu) nar nâm măng ndăch ndjôt dak tŏ ân ăp lŏ jâng gung ba dôl ma nse bơh pĭt dak Nậm Mu.
 • Châu Ðốc - Ntŭk tơm mắm Nam Bộ
 • 22/07/2022 10:38
 • Nau kan nkra mắm ta Châu Ðốc (An Giang) dơi njêng rlau 100 năm. Abaơ mắm Châu Ðốc dơi bu nkra jêng âk ntil mắm đah rlau 30 ntil mắm gĕh mắm ka linh, mắm ba khía, mắm ka glon, mắm ka sặc, mắm thái, mắm play mbŭng…Du ntil mắm Châu Ðốc gĕh nau kah êng êng.
 • Ăp ntil play prit n'kŏ ta Hậu Giang
 • 14/07/2022 22:41
 • Ntŭk bu tăm tơm prit n'kŏ Hậu Giang bơh đah dơi bu gĭt play prit n'kŏ Cầu Ðúc kah njŭng dơi bu bư jêng drăp ndơ sŏk tăch ta bri dak bơh tach lah hôm gĕh ăp ntil play prit n'kŏ dơi bu tăm tăch ta Têt Nguyên Ðán gĕh prit n'kŏ kao mi nga, prit n'kŏ son, prit n'kŏ phụng, prit n'kŏ kir...
 • Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Nau mprơ bu nuyh Cao Lan
 • 07/07/2022 14:16
 • Nau mprơ bu nuyh Cao Lan kơp lah nghệ thuật mprơ tơm bơh kăl e bơh bu nuyh Cao Lan ta xă Ðèo Gia, n'qual Lục Ngạn, n'gor Bắc Giang. Ntơm bơh bu nuyh ranh tât ta bu nuyh druh ndăm, kon se, ăp bu nuyh rŏng ngăn nau mprơ aơ yor aơ nau mprơ bu ur ndrel bu klô, aơ hôm jêng nau mprơ r'nê nau pah kan bư mir jan ba, mprơ lăp wâl mhe, njiăng kon, chruh n'hôr, mprơ lêl bu aơ bu ri...
 • Tơm thốt nốt - ndơ gĕh dŭt kah bơh bu nuyh Khmer
 • 22/06/2022 17:36
 • Ntơm kăl e tât abaơ, tơm thốt nốt lĕ dơh dăch đah nau rêh gĕh drăp ndơ n'hanh nau rêh tâm nuih n'hâm bơh bu nuyh bu nong Khmer. Bu nuyh bon lan sŏk dak n'hanh play thốt nốt jêh rĭ nkra jêng ăp ntil ndơ sa, dak ngêt.
 • Dŭt uĕh "Tơm si brah" bơh bu nuyh Thái ta Ðiện Biên
 • 17/06/2022 14:28
 • Ta bản Púng Nghịu, xă Thanh Chăn, n'qual Ðiện Biên, n'gor Ðiện Biên hôm gĕh tơm Mạy Noọng dŭt têh, jŏ dơm dơi mâp. Tơm si aơ gĕh âk ngăn sŭt tă bơh bri Mường Thanh tât ta aơ bư suăn. Ntơm kăl e, bu nuyh tâm bản uănh aơ jêng "Tơm si brah" bơh bản, dŏng bư ntŭk ndâk nau rbŭn pâl Xên bản, Xên mường.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.