Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau way bư brah bri bơh bu nuyh Hà Nhì
 • 16/02/2017 13:44
 • Bu nuyh Hà Nhì ta Tây Bắc lah ndrel n’hanh xă Ý Tý, n’gor Lào Cai lah êng gĕh nau dơh dăch ma yôk bri, dak; uănh bri tâm ban nau rêh, lah play wâl mât uănh bon lan.
 • Rbŭn bư brah Tú Tỉ bơh bu nong Giáy
 • 23/12/2016 09:56
 • Rbŭn bư brah Tú Tỉ (bư brah neh) bơh bu nong Giáy ta Lai Châu dơi ndâk tâm khay 2 lơ âm ăp năm. Aơ jêng nau way kh’lay tâm nau rêh nuih nhâm bơh bu nong Giáy, bư brah aơ gơi dăn brah neh ntŭk khăn păng gŭ ân ăp nô nau uĕh lăng.
 • Bư brah “Bung Lổ” bơh bu nuyh Dao Họ
 • 03/11/2016 16:35
 • Bư brah “Bung Lổ” lah nau bư brah kăl e dăn ân trôk mih bơh bu nuyh Dao Họ (Dao kho nglang) n’gor Yên Bái. Nau rbŭn bư brah aơ way dơi ndâk tâm khay 5 lơ âm.
 • Bư brah kât rse brai ta ti bơh bu nuyh S’tiêng
 • 27/10/2016 11:08
 • Bư brah kât rse brai ta ti jêng du ntil nau bư brah kh’lay tâm du nau rêh mpôl rnoi S’tiêng ta n’qual Bình Phước. Lah kon lĕ tât du khay nĕ bu bư brah kât rse brai ta ti.
<< <  17  18  19  20  21  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.