Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntŭk Mât sinh quyển Núi Chúa
 • 06/10/2022 21:29
 • Ntŭk Mât sinh quyển Núi Chúa ta neh ntu bar n'qual Ninh Hải n'hanh Thuận Bắc tâm n'qual Ninh Thuận jêng ntŭk tâm mâp bơh pe mpeh bri, dak rlai n'hanh neh choih đah r'noh neh ntu gĕh rlau 106.646 hec ta. Ntŭk aơ gĕh 6 ntil bri ntơm bơh ta pĭt dak rlai âk rsial tât ta ntŭk yôk Núi Chúa đah độ prêh 1.039 met đah ma dak rlai.
 • Nau uĕh bơh ăp lŭ han hô Hòn Yến
 • 22/09/2022 17:47
 • Ta Ntŭk têl săk ndơ uĕh Bri dak Hòn Yến (xă An Hòa Hải, n'qual Tuy An, n'gor Phú Yên) abaơ gĕh 17 ntil san hô rêh. Yor dơi gĕh tă bơh yôk ŭnh, nĕ san hô ta Hòn Yến gĕh nau uĕh êng đah ăp ntil san hô ta ăp ntŭk dak rlai jru bă bă.
 • Nau uĕh leng dak Bản Giốc ta yăn Thu
 • 14/09/2022 09:14
 • Ta trong n'har bri Việt Nam - Trung Quốc, leng dak Bản Giốc (xă Ðàm Thủy, n'qual Trùng Khánh, n'gor Cao Bằng) dơi bu moh kơp jêng du leng dak uĕh ngăn ngên ta Việt Nam n'hanh kơp lah leng dak gĕh êng têh ngăn ngên ta mpeh Ðông Nam Á.
 • Nau uĕh Sa pa lăp yăn ba dŭm
 • 09/09/2022 10:34
 • Sa pa lah du bon jê ta n'gor Lào Cai - ntŭk gĕh bri dak lĕ ma nau uĕh, dơi âk bu năch tâm bri dak n'hanh bơh tach bri dak tât hăn pâl.
 • Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Bư Brah phan bơh bu nuyh Raglai
 • 09/09/2022 10:35
 • Tĕng nau way bu nuyh Raglai, gĕh bar ntŭk bu nuyh rêh lah nau rêh he abaơ n'hanh nau rêh bơh ăp bu nuyh lĕ khĭt. Jêh ntâp bu nuyh khĭt, bu nuyh khĭt aơ hôm e dơh dăch đah bu nuyh rêh, yor huêng ngăt bu nuyh khĭt hôm e bơh pĭt nau rêh ôi mhaơ, nĕ khăn păng Bư Brah phan gơi rklaih huêng ngăt aơ dơi hao klơ trôk.
 • Nau uĕh bơh yôk Pha Ðin
 • 23/08/2022 20:53
 • Yôk Pha Ðin jêng Ndơ têl kăl e bơh Bri dak; jong 32 km, tâm r'nglăp 2 bar n'gor Ðiện Biên - Sơn La đah ntŭk prêh ngăn ngên lah 1.648 met đah dak rlai. Săk moh yôk Pha Ðin tĕng nau moh bơh bu nong Thái lah "Phạ Ðin", tâm nĕ Phạ rblang jêng lah "trôk", Ðin jêng lah "neh", ntêt lah ntŭk tâm dăch trôk n'hanh neh.
 • Dŭt uĕh yôk choih Bàu Trắng ta Bình Thuận
 • 18/08/2022 21:33
 • Bàu Trắng jêng săk du ntŭk dơi bu gĭt âk ngăn ngăn ta n'gor Bình Thuận tâm xă Hòa Thắng, n'qual Bắc Bình. Ntŭk aơ hôm dơi bu moh lah "Tiểu sa mạc Sahara" đah âk yôk choih prêh dêh tâm ban ăp ntil rup n'hanh r'gâl nao nao yor sial n'pruh.
 • Ntung ngói jŏ rlau 500 năm ta Nam Ðịnh
 • 10/08/2022 06:07
 • Cầu ngói wâl chơ Lương (xă Hải Anh, n'qual Hải Hậu) jêng du ntung gĕh ngói kăl e, dơi âk bu gĭt tâm n'gor Nam Ðịnh đah năm jŏ rlau 500 năm. Ntung aơ dơi bu ndâk nkra ntơm dăch dŭt thế kỉ 15, lĕ gĕh 2 tâ nkra tay ta ăp năm 1922 n'hanh 2011 khă nĕ hôm e gĕh mât âk nau uĕh kơt sa ơm.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.